Maria Teirikko blir förvaltningsdirektör vid Livsmedelsverket

Jord- och skogsbruksministeriet har utnämnt jur.kand., vice häradshövding Maria Teirikko till tjänsten som förvaltningsdirektör vid Livsmedelsverket som inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Maria Teirikko

Teirikko övergår den 12 november 2018 till ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet för att bereda Livsmedelsverkets verksamhet. Som förvaltningsdirektör börjar hon arbeta vid ingången av 2019.
 
Sedan år 2017 har Teirikko arbetat som direktör vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för ledningens strategiska stöd. Tidigare har hon jobbat bland annat som avdelningschef för Eviras övervakningsavdelning (2008 – 2017), som direktör för övervakningsavdelningen för jordbruksproduktion (2006 – 2007) samt som överdirektör vid Kontrollcentralen för växtproduktion (2001 – 2006).

Bland annat erfarenhet av krävande ledarskapsuppgifter samt av många olika uppgifter inom statsförvaltningen ansågs vara meriterande för Teirikko. Inom utsatt tid söktes tjänsten som förvaltningsdirektör av 29 personer.

Uusimmat uutiset ja blogit