Hoppa till huvudinnehåll

Måttlig ökning i handeln med skogslägenheter under coronaåret

Enligt köpeskillingsregistret för fastigheter såldes i fjol sammanlagt över 2 800 skogslägenheter på över 10 hektar, en ökning på en procent jämfört med året innan.

Punainen postilaatikko metsäisessä maastossa.
Bild:
Maanmittauslaitos/Julia Hautojärvi

Livligast var handeln med skogslägenheter på över 10 hektar i Norra Österbotten, där 520 skogslägenheter såldes. Näst livligast var handeln i Lappland, där 330 skogslägenheter såldes. I Lappland ökade försäljningsvolymerna med hela 37 procent. Köpesumman för de sålda skogslägenheter steg till nästan 300 miljoner euro.

– Det genomsnittliga priset per hektar var 3 070 euro, en ökning på cirka 3 procent jämfört med året innan. Arealen för de sålda objekten var i genomsnitt 41 hektar, konstaterar Esa Ärölä, ledande expert.

Antalet sålda skogslägenheter per landskap kan granskas i Lantmäteriverkets öppna tjänst Statistik över fastighetsköp.

Fonder fortfarande aktiva köpare av skogslägenheter

I fjol var bolagens andel av köpen av skogslägenheter 14 procent, cirka 13 procent av den köpta arealen och cirka 17 procent av köpesumman.

Nästan 18 procent av de sålda skogslägenheterna och 37 procent av arealen köptes av fonder som stod för cirka 34 procent av köpesumman. Privata köpare köpte cirka 64 procent av de sålda skogslägenheterna och 45 procent av arealen och stod för 44 procent av köpesumman.

Bland annat kommuner, stiftelser, staten och samfällda skogar stod för resten av köpen av skogslägenheter.

Jämfört med 2019 har fondernas andel av köp stigit med 4,6 procentenheter och av köpesumman med 4,4 procentenheter. På motsvarande sätt har andelen köp som gjorts av privata köpare minskat med 5,3 procentenheter av antalet köp och med 4,6 procentenheter av köpesumman.

– Då förändringarna granskas finns det skäl att även ta en titt på vem som har sålt skog. Fondernas andel av köpesumman för såld skog var i fjol 3,7 procent jämfört med 1,1 procent föregående år. Därmed ökade fondernas andel av köp från övriga grupper i verkligheten med 1,8 procentenheter. I fondernas försäljning av skogslägenheter var fonderna även köpare, betonar Ärölä.

Då man granskar antalet sålda lägenheter enligt antal, areal och köpeskillingar har andelen dödsbon av sålda skogslägenheter under de senaste fem åren legat på en jämn nivå på något på över 20 procent.

Mera information

Esa Ärölä, ledande expert, 040 180 1301, esa.arola@lantmateriverket.fi

Försäljningar av skogslägenheter som omfattas av sammanfattningen

  • användningsändamålet är jord- och skogsbruk
  • den totala arealen är minst över 10 hektar
  • andelen skogsbruksmark uppgår till minst 95 procent av arealen
  • försäljningsobjektet sträcker sig inte till ett detaljplanerat område, såsom ett strand-detaljplaneområde
  • försäljningsobjektet är inte handel mellan släktingar
  • i handeln ingår inte förbehåll för outbrutet område, sytning eller någon annan rätt

 

Statistiktjänstens uppgifter på webben

Statistiken kan granskas i en tabell enligt tidpunkten för köpet, platsen och fastighetens användningsändamål.

 

Fastigheter
Fastighetsköp

Nyheter och artiklar