Hoppa till huvudinnehåll

Med deklinationskartan hittar du rätt riktning

Norr ligger inte alltid där kompassen visar. Den magnetiska nordpolen flyttar sig, så den som orienterar efter karta och kompass behöver veta deklinationens storlek. E-tjänsten deklinationskarta som görs i samarbete mellan Lantmäteriverket och Meteorologiska institutet löser detta.

Mies nojaa puuhun metsässä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Värdet på deklinationen i grader visar hur mycket den magnetiska nordpolen, det vill säga kompassriktningen, avviker från den geografiska nordpolen på kartan. Uppgiften behövs vid orientering efter karta och kompass.

När man på kartan tar ut riktningen från plats A till plats B, skiljer sig den riktning som kompassen visar från den som kartan visar med deklinationens värde till höger. Med andra ord måste kompassriktningen minskas med deklinationsvärdet för att få rätt riktning.

 – Vid noggrann riktningsbestämning måste utöver deklinationen också skillnaden mellan kartnord och riktningen mot nordpolen beaktas. Vid vanlig orientering har skillnaden mellan kartnord och riktningen mot nordpolen dock liten betydelse, förklarar Tuomo Lusa, kartverkschef vid Lantmäteriverket.

Deklinationen varierar i Finland

I Finland varierar deklinationen från 6 grader på Åland till 14 grader vid den östra gränsen. Den lokala variationen kan också vara stor om det finns magnetiska mineral i jordskorpan.

– Deklinationen är inte statisk utan ändras kontinuerligt med förändringar i jordens magnetfält, även om den årliga förändringen är liten, cirka +0,2 grader. Förändringen är lite långsammare i landets södra delar och snabbare i norr, säger Tiera Laitinen, forskare vid Meteorologiska institutet.

Kundrespons gav idén till e-tjänsten

 – Tanken på att utveckla en deklinationskarta fick sin början från kundrespons. Lantmäteriverkets kartutskrifter visar inte värdet på deklinationen, vilket gör det svårare att använda kartutskrifterna för orientering, berättar Lusa.  

Det är tekniska svårigheter med att lägga till deklinationsuppgifter på kartutskrifterna, så det har inte inkluderats i Lantmäteriverkets tjänster, åtminstone inte ännu. – Saken fick mogna och vi funderade på olika alternativ för att tillhandahålla informationen, fortsätter Lusa.

Deklinationsinformationen fås från Meteorologiska institutet

Det blev möjligt att skapa e-tjänsten deklinationskarta när Meteorologiska institutet publicerade deklinationsinformationen som öppna data i början av 2019. Uppgifterna i deklinationsrutnätet som Meteorologiska institutet producerar kombinerades i karttjänsten Suomi.fi med Lantmäteriverkets kartmaterial och den deklinationskarta som skapades därigenom publicerades på Lantmäteriverkets webbplats i mars 2020.

Karttjänsten grundar sig på Meteorologiska institutets data där observationerna finns i ett 12 x 12 km rutnät. Deklinationsvärdena har beräknats med Finlands magnetfältsmodell som grundar sig på mätningar i terrängen och från flygplan. Modellen uppdateras årligen på basis av uppföljningsmätningar som de geofysiska observatorierna i Nurmijärvi och Sodankylä gör.

Materialet publiceras en gång per år och Lantmäteriverket uppdaterar uppgifterna i karttjänsten med motsvarande intervall.

Mer information

Lantmäteriverket, kartverkschef Tuomo Lusa, 040 500 9979, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Meteorologiska institutet, planerare Mirjam Kellinsalmi, 050 463 0803, fornamn.efternamn@fmi.fi

Tjänster
Kartor

Nyheter och artiklar