Namnbeståndet tillgängligt via gränssnitt enligt ny klassificering

Lantmäteriverket har förnyat klassificeringen av namnbeståndet så att den är mer exakt och bättre motsvarar kundernas behov. I ortnamnsregistret finns mer än 800 000 ortnamn i Finland.

Paikannimien sanapilvi

Lantmäteriverkets ortnamnsregister är en tillförlitlig informationskälla för ortnamn. Uppgifterna i registret tillhandahålls i form av gränssnittstjänster och filer. De finska och svenska namnens ortografi har granskats vid Institutet för de inhemska språken och de samiska namnens vid Uleåborgs universitet. För platserna har man lagrat egenskaper, exempelvis läge och platstyp, såsom kommun, höjning eller strömmande vatten.

Platstyperna har nu klassificerats på nytt. Den nya klassificeringen är mer exakt än den gamla och motsvarar kundernas behov bättre.

– Vi har tänkt om klassificeringen speciellt med tanke på myndigheternas behov, men många andra aktörer har också nytta av reformen, säger Teemu Leskinen, ledande expert vid Lantmäteriverket.

100 nya platstyper i namnbeståndsklassificeringen

I den gamla platsklassificeringen fanns det 3 hierarkinivåer och 54 platstyper. I den nya klassificeringen finns det 4 nivåer och 154 platstyper.

– Till exempel saknades tätorten helt i den gamla klassificeringen av bosättningsorter. Nytt i klassificeringen av naturplatser är bland annat de ganska vanliga platserna som klassificeras som gruppobjekt, "grupp av öar eller skär", "grupp av höjningar" och "grupp av sjöar eller träsk", säger Leskinen.

Alla platstyper har också en kort definition, exempelvis "Ö eller skär" är "ett jordområde som helt eller nästan helt omsluts av vatten i havet, en sjö, en konstgjord sjö eller en å".

Ny gränssnittsteknik

Namnbeståndet som klassificerats enligt den nya klassificeringen tillhandahålls på den nya beta-gränssnittstjänsten. Under betaskedet tillhandahålls tjänsten för testbruk via en öppen gränssnittsanslutning. Gränssnittstjänsten grundar sig på WFS 3.0-standardutkastet, vars teknik bättre motsvarar webbutvecklarnas behov i dag.

Den gamla tjänsten Söktjänsten för namnbestånd (Nimistön kyselypalvelu, endast på finska) fortsätter tills vidare.

Den nya klassificeringen används redan i den splitternya tjänsten Nimisampo (på finska).


Mera information

Servicemeddelande (på finska)

Namnbeståndsdata och den nya klassificeringen av platser:
Ledande expert Teemu Leskinen, 040 553 4466

WFS 3.0-gränssnittets tekniska egenskaper/ibruktagande
Ledande applikationsspecialist Teemu Sipilä, 050 341 4088

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit