När en medborgare är missnöjd med ett myndighetsbeslut

Arvo Kokkonen

Lantmäteriverket är en myndighet vars verksamhet styrs av olika normer. Vi fattar årligen flera hundra tusen beslut, i vilka en missnöjd sakägare kan söka ändring. Besvärsförfarandet är formellt med noggranna anvisningar och instruktioner som ska följas.

Under 2017 sökte sakägare ändring i lantmäteriförrättningar 248 gånger. Sakägarna sökte ändring i inskrivningsärenden (lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter) 18 gånger och det fanns sammanlagt 107 klagomål, skadeståndsärenden och besvär. Sammanlagt behandlade vi 400 olika rättsliga ärenden.

Antalet handlagda rättsliga ärenden sjunker

Fr.o.m. år 2010 har antalet handlagda rättsliga ärenden sjunkit med 37 procent. Den årliga variationen är mellan 632 och 359 ärenden. Den allmänna trenden är klart nedåtgående. Jag anser att en av orsakerna till denna sänkning är att vi motiverar våra beslut bättre och tydligare. Samtidigt visar våra kundnöjdhetsundersökningar att mer än 85 procent har varit nöjda eller mycket nöjda med vår verksamhet. Arbetet hos oss håller en hög kvalitet.

Frågor om markägande väcker känslor

Kan myndigheternas verksamhet någonsin komma till en sådan nivå att alla är nöjda med våra beslut? I Lantmäteriverkets fall är detta omöjligt, eftersom vi ibland blir tvungna att lösa tvister, konflikter eller meningsskiljaktigheter som är diametralt motsatta. När ett ärende måste avgöras på ett lagstadgat sätt är det inte alltid möjligt att nå ett resultat som alla skulle vara nöjda med. Då kan vi endast klart och tydligt förklara varför beslutet blev som det blev. Om sakägaren inte godkänner beslutsmotiveringen är ändringssökande den enda utvägen.

De tråkigaste fallen är sådana där medborgaren har gått igenom alla instanser för sökande av ändring och fortfarande upplever att beslutet var felaktigt. Då hamnar man lätt i en situation där myndigheten blir tvungen att skicka svar efter svar även om det inte kommit fram några nya utredningar eller bevis i ärendet. Medborgaren blir sur och ärendet blir "större än livet självt". När frågan gäller mark kan grannskaps- eller familjeförhållanden brytas för evigt. Ett ärende kan innebära mycket arbete för en myndighet om sakägaren återkommer med samma frågor eller initiativ år efter år. Myndigheten kan bli ett offer för hot i medier eller till och med direkt fysiska hot.

I svåra frågor betjänar vi vid disken även i fortsättningen

Digitaliseringen gör det möjligt att kontrollera dina uppgifter på webben. På webbplatsen suomi.fi kan du bland annat kontrollera dina fastighetsuppgifter. Denna tjänst gör det lättare att reda ut oklarheter. När det gäller markägande kommer det alltid att finnas frågor som kräver personlig rådgivning och förklaringar. Lantmäteriverket kommer att erbjuda sådana tjänster även i fortsättningen, trots att vi satsar mycket på elektroniska servicekanaler.

I markfrågor gäller fortfarande den gamla devisen om att vi inte har ärvt marken efter våra föräldrar utan vi har den till låns av våra barn.

 

Arvo Kokkonen
generaldirektör

_______________________________________________________________________________________

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella ärenden inom Lantmäteriverket. Du kan diskutera ämnet genom att skriva en kommentar till bloggen här nedanför. Kommentarerna granskas innan de publiceras.

Kommentit

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Uusimmat uutiset ja blogit