Nu kan du köpa utdrag över vilken fastighet som helst

Lantmäteriverkets e-tjänst har uppdaterats och tjänsten har fått nya egenskaper 14.6.2018.

Utdrag över vilken fastighet som helst

Försäljningen av utdrag i e-tjänsten utvidgas så att du i fortsättningen kan köpa utdrag över vilken fastighet som helst. På utdrag och intyg syns personens namn och födelsedatum, men varken personnummer eller adress.

Du kan köpa utdrag under den nya rubriken "Alla fastigheter" på tjänstens startsida. Sök objekt genom att ange fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning för arrenderätt. Av objekt som hittas visas basuppgifter samt länkar till köp av utdrag. Du kan köpa utdrag på finska och svenska.

Om du vill ha ett intyg där även personens adress och personnummer visas, ska du beställa dem separat från vår kundservice. I samband med beställningen ska du motivera varför du behöver personnummer och adress. De finns inte tillgängliga i e-tjänsten.

Tilläggsval för utdrag över egna fastigheter

I e-tjänsten får du sådana utdrag över dina egna fastigheter där ditt namn, personnummer och adress visas. En ny möjlighet är att köpa även sådana versioner av utdrag över dina egna fastigheter där endast namn och födelsedatum visas. Adressen visas inte. Denna version av utdraget lämpar sig väl för situationer där du inte vill lämna över dina personuppgifter.

Som nytt tilläggsval erbjuds nu även utdragets språk. Även om du använder tjänsten på svenska, kan du beställa ett utdrag på finska och tvärtom.

Tjänsten har också genomgått en mindre uppdatering i övrigt och mindre problem har åtgärdats.

Mera information

Läs mer om e-tjänsten

Kundservicens kontaktuppgifter

Beställning av utdrag med person- och adressuppgifter

Person- och adressuppgifter på utdrag och intyg

 

Uusimmat uutiset ja blogit