Hoppa till huvudinnehåll

Ny anvisning hjälper kommuner att lämna in byggnadsuppgifter till Lantmäteriverket

Lantmäteriverket har publicerat en anvisning till kommunerna för inlämning av byggnadsmaterial. Anvisningen är ett hjälpmedel för kommuner som funderar över en lämplig metod för hur 2D- eller 2,5D-byggnadsuppgifter ska lämnas in till Lantmäteriverket.

Rakennuksia kaupungissa
Bild:
Maanmittauslaitos

Kommunerna lämnar in byggnadsinformation på olika sätt till Lantmäteriverket. Anvisningen har utarbetats för att varje kommun ska hitta ett så lämpligt inlämningssätt som möjligt. Anvisningen påskyndar och underlättar inlämningen av byggnadsuppgifter. 
– Anvisningen ålägger inte kommunerna att iaktta den, utan fungerar som ett hjälpmedel för kommunerna vid behov, berättar geodataingenjör Sampo Rahko vid Lantmäteriverket. 

Största delen av kommunerna i Finland lämnar in byggnadsmaterial till Lantmäteriverkets terrängdatabas. Informationen som kommunerna tar fram påskyndar arbetet för att aktualisera terrängdatabasen och preciserar de byggnadsuppgifter som finns i databasen. 
– Det är viktigt för oss att det är så enkelt som möjligt för kommuner att lämna in information till oss. Det här är ett samspel genom vilket vi säkerställer att de nationella geodata och karttjänster som Lantmäteriverket tillhandahåller är så tillförlitliga och aktuella som möjligt, säker Rahko.

Anvisningen innehåller sju exempel om inlämning av material. De lösningar som presenteras i anvisningen är riktgivande och det finns även andra alternativ för inlämning. Det är kommunen som fastställer inlämningsområdet och datainnehållet för materialen.
– Tre av exemplen gäller gränssnittslösningar och vi rekommenderar dem varmt. De fyra övriga har att höra med inlämning av filer, säger Rahko. Byggnadsinformationen som kommunerna lämnar in bearbetas automatiskt så att den är kompatibel med den nationella terrängdatabasen (KMTK). 

– Vi hoppas nu på att kommunerna ska engagera sig och vilja lämna in byggnadsuppgifter till oss. Det skulle också vara fantastiskt om nya kommuner, som inte tidigare lämnat in uppgifter, nu skulle börja göra det, säger Rahko. 
 

Läs anvisningen 

Geodata
Datamaterial
Interoperabilitet

Nyheter och artiklar