Ny PRS-satellitpositioneringsmottagare tål avsiktliga störningar

Geodatacentralen vid Lantmäteriverket har som en av de första organisationerna i världen utvecklat en PRS-mottagningsförmåga till sin satellitnavigeringsmottagare. Public Regulated Service (PRS, på svenska offentlig reglerad tjänst) är en tjänst som ingår i satellitpositioneringssystemet Galileo. Den hjälper säkerhetsmyndigheter, exempelvis polis och räddningsverk, att tillförlitligt bestämma sin position. PRS tål oavsiktliga och avsiktliga störningar och förfalskning av signalen i vilseledande syfte bättre än andra satellitnavigeringssignaler gör.

Galileo är ett europeiskt satellitpositioneringssystem som blir färdigt år 2020. Galileo erbjuder fyra olika tjänster. En av dessa är en öppen positioneringssignal som vem som helst kan använda och en annan tjänst är en krypterad PRS-signal som är avsedd för myndigheter. Krypteringen gör det svårt att vilseleda en PRS-mottagare så att den skulle räkna ut en felaktig position.

Positioneringsforskning med GNSS-mottagare

– Vi har utvecklat vår mjukvarubaserade GNSS-mottagare (global navigation satellite system, satellitnavigeringssystem) i fyra års tid och mottagaren har blivit ett flexibelt verktyg i analysen om hur man bäst bearbetar signaler från GPS och andra satellitsystem. Nu har vi även genomfört bearbetning av PRS-signaler i mottagaren. Vi är bland de första i hela världen i detta, säger äldre forskare Stefan Söderholm från Lantmäteriverket, vars specialitet är GNSS-signalbehandling.

– Nu undersöker vi PRS-signalens prestanda och bedömer dess möjligheter.

Samarbete med Kommunikationsverket

Lantmäteriverket, Kommunikationsverket och finska säkerhetsmyndigheter samarbetar tätt i detta projekt. I utvecklingsarbetet har deltagit även det nederländska IT-serviceföretaget CGI. Projektet har finansierats av Europeiska rymdorganisationen ESA.

Specialsakkunnig Jari Hänninen från Kommunikationsverket är glad över genombrottet som gjorts hos Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

– Geodatacentralen har gjort ett fint och långsiktigt arbete med digital signalbehandling.

– Kommunikationsverket är den finländska PRS-myndigheten och genomför PRS-tjänsten i Finland och ansvarar för bland annat hur de krypteringsnycklar som behövs för att använda PRS ska distribueras till de myndigheter som har rätt att använda tjänsten.  Geodatacentralens expertis inom satellitnavigering är till stor hjälp då Kommunikationsverket främjar och styr användningen av PRS i Finland, säger Jari Hänninen.

Mera information

Vid Lantmäteriverket

Äldre forskare Stefan Söderholm, 050 568 9060, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Vid Kommunikationsverket

Specialsakkunnig Jari Hänninen, 029 539 0476, prs@viestintavirasto.fi

Uusimmat uutiset ja blogit