Hoppa till huvudinnehåll

Ny tjänst tillhandahåller satellitpositioneringsdata i realtid

Positioneringsdata i realtid från Lantmäteriverkets FinnRef- och FINPOS-basstationer kan fås via en ny rådatatjänst. Data kan utnyttjas av olika slags tjänsteleverantörer och utvecklare samt även privatpersoner.

Muonion FinnRef-asema lumisessa maisemassa
Bild:
Lantmäteriverket

Lantmäteriverket har öppnat en rådatatjänst som tillhandahåller realtidsdata från Lantmäteriverkets basstationer för vem som helst att använda i olika slags tjänster och applikationer. Den data som tjänsten tillhandahåller uppstår av satellitpositioneringsdata från fler än nittio FinnRef- och FINPOS-basstationer. Via rådatatjänsten erhålls obehandlat observationsdata som samlats in av basstationerna.

Tjänsten är avgiftsbelagd. De avgifter som tas ut för tjänsten täcker kostnaderna för att göra data tillgängligt.

Lättillgängliga och tillförlitliga data för användning i samhället

FinnRef- ja FINPOS-tukiasemat ympäri Suomea
Den data som tjänsten tillhandahåller uppstår av satellitpositioneringsdata från fler än nittio FinnRef- och FINPOS-basstationer.

Tjänsten är skapad för att aktörer som behöver satellitpositioneringsdata i realtid inte själva ska behöva bygga en basstationsinfrastruktur utan kan få data lätt och tillförlitligt via Lantmäteriverkets tjänst. Utöver leverantörer av olika slags tjänster kan även privatpersoner utnyttja stationsdata i realtid för exempelvis noggrann RTK-positionering. Det går att köpa data från en eller flera basstationer.

Utvecklingsarbetet för tjänsten genomför den geodatapolitiska redogörelsens mål att bredda användningen av noggrann positionering.
– Detta är ett sätt att främja utnyttjandet av positioneringsteknik i Finland. Tillgången till positioneringsdata gör nya innovationer möjliga och stöder också befintliga aktörers utvecklingsarbete och verksamhet, berättar Marko Ollikainen från Lantmäteriverket. 

Bekanta dig med rådatatjänsten och hur man tar den i bruk (på finska)

Prislista för tjänsten

FinnRef-stationernas observationsdata i realtid finns också kostnadsfritt tillgängligt för forsknings- och utvecklingsändamål från sådana stationer som ingår i det europeiska nätet av fasta GNSS-stationer, EPN (EUREF Permanent GNSS Network). Dataförmedlare är EPN:s datacentraler som inte ger några garantier för tillgänglighet till data eller dess integritet. Information om kostnadsfri data.

Kontakt: finpos(a)maanmittauslaitos.fi

Positionering
Geodata
Tjänster

Nyheter och artiklar