Offentliga kungörelser på vår webbplats fr.o.m. 2.1.2020

Lantmäteriverket kommer att publicera offentliga kungörelser och allmänna tillkännagivanden på sin webbplats fr.o.m. 2.1.2020. Kungörelserna har tidigare publicerats i Officiella tidningen. Nu avstår vi från denna praxis och kungörelserna publiceras i fortsättningen på Lantmäteriverkets egen webbplats.

Du kan söka kungörelser, som publicerats på webbplatsen, med kommunens eller sökandens namn eller göra upp en lista över dem på basis av typ av kungörelse (lagfart, andra inskrivningsärenden, tillstånd till undersökning och andra kungörelser). Kungörelser publiceras på svenska eller finska, en del på båda språken.

Lantmäteriverket publicerar även kungörelser som gäller lantmäteriförrättningar. De publiceras i regionala tidningar precis som tidigare.

Uusimmat uutiset ja blogit