Omöjligt att logga in i Lantmäteriverkets e-tjänst

Suomi.fi-identifikationstjänsten fungerar inte och därför är det omöjligt att logga in i e-tjänsten.

Befolkningsregistercentralen håller på att utreda problemet.

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

Uppdaterad 25.9.2018 kl 16.50: Störningarna i Suomi.fi-identifikation är över.

Uusimmat uutiset ja blogit