Hoppa till huvudinnehåll

Ordlista om adressinformationssystemet publicerad

Behovet av terminologiarbete uppdagades vid framtagningen av det riksomfattande adressinformationssystemet. Avsikten med ordlistan är att göra kommunikationen kring adresser tydligare och främja den offentliga förvaltningens semantiska samverkan.

Vaaleanpunaisen kivitalon seinä ja osoitekyltti, jossa lukee "Valtakatu".
Bild:
Julia Hautojärvi

Ordlistan om adressinformationssystemet omfattar sammanlagt 21 begrepp som är centrala med hänsyn till adressinformationssystemet. Ordlistan fokuserar i synnerhet på begrepp kring adressers uppkomst, struktur och läge. Begreppen om användningen av adressuppgifter lämnades utanför ordlistan.

Ordlistan är avsedd att användas som verktyg av dem som utvecklar det riksomfattande adressinformationssystemet, kommunerna som producerar adressuppgifterna och användarna av adressuppgifterna. Den är till nytta för alla som behöver termer och definitioner som gäller adresser.

Rekommendationer om termer

Ordlistan innehåller begrepp och deras definitioner. Förhållandena mellan begreppen visas i ordlistan som diagram. I ordlistan ingår rekommendationer om vilka finska termer som bör användas samt deras svensk- och engelskspråkiga motsvarigheter.

I arbetsgruppen som utarbetade ordlistan deltog Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Posti, miljöministeriet, Helsingfors stad, Lantmäteriverket och Terminologicentralen.

Terminologiarbetet inleddes i februari 2021. Utkastet till ordlista var på öppen remiss i maj–juni 2021 och färdigställdes utifrån den erhållna responsen.

Ta del av ordlistan

Mer information

Paula Ahonen-Rainio, ledande expert, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Mer information om det riksomfattande adressinformationssystemet: maanmittauslaitos.fi/sv/adressinformationssystem

 

Adressregistersystemet
Geodata
Positionering

Nyheter och artiklar