Hoppa till huvudinnehåll

Överbelastning i handläggningen av ansökningar om fastighetsinskrivning

Fastighetshandeln är fortfarande livlig och antalet anhängiga lagfarter och registreringar av arrenderätter har fortsatt att öka. Detta har lett till överbelastning i handläggningen av ansökningar. För närvarande är handläggningstiden i fråga om lagfarter och arrenderätter i genomsnitt 4 månader och i fråga om inteckningsansökningar i genomsnitt 2 månader efter att ansökan kommit in.

Var god och vänta i lugn och ro, för vi kontaktar dig när din ansökan tas upp till behandling. Vänligen kontakta vår kundservice endast i mycket brådskande ärenden. På så sätt kan vi frigöra tid för vår personal att så effektivt som möjligt arbeta med den ökade efterfrågan och avgörandena, både inom vår kundservice och inom avgörande av fastighetsinskrivningar.

Vi beklagar de olägenheter som överbelastningen orsakat och gör vårt bästa för att åtgärda läget så fort som möjligt.

I väntan på kontakt är det bra att ta del av dessa tips

 • Använd våra e-tjänster och lämna alla kompletteringar och bilagor till oss utan dröjsmål. De flesta inteckningar och överföringar av pantbrev som sökts på elektronisk väg avgörs omedelbart.
   
 • En del av handlingarna behövs som bilaga i original. Dessa handlingar kan sändas per post och vi lämnar tillbaka dem utan dröjsmål. Mer information och anvisningar om registrering av äganderätten till fastighet.
   
 • Kontrollera att överlåtelseskatten har betalats och att överlåtelsedeklarationen har lämnats in. Särskilda kvitton behöver inte bifogas ansökan till Lantmäteriverket. Dessa kan kontrolleras på elektronisk väg i tjänsten MinSkatt. Anvisningar om betalning av överlåtelseskatt finns här.

Vi rekommenderar att du sköter dina ärenden via våra e-kanaler

E-tjänst (personkunder):

 • kontrollera uppgifterna om din fastighet och anhängiga inskrivningsärenden
 • ansök om lagfart eller lantmäteriförrättning
 • köp utdrag och intyg som gäller fastigheter
 • skicka kompletteringar till en anhängig ansökan.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten:

 • göra en fastighetsöverlåtelse på nätet
 • ansök om inteckning eller överföring av elektroniskt pantbrev.

Kontaktuppgifter för vår kundservice

029 530 1110 (suomeksi)

029 530 1120 (på svenska)

kundservice@lantmateriverket.fi

Kundservice

Nyheter och artiklar