Hoppa till huvudinnehåll

Överbelastningen i inskrivning av ägande åtgärdas

Det ökade antalet fastighets- och bostadsaktieköp under coronaepidemin har lett till att handläggningen av lagfartsansökningar och registreringen av aktielägenheters ägande har hopat sig. Lantmäteriverket har svarat på den ökade efterfrågan bland annat genom att rekrytera flera nya anställda.

En stuga vid solnedgången.
Bild:
Pixabay

Antalet lagfartsansökningar för fastigheter ökade med 20 procent 2020 jämfört med föregående år. Fram till slutet av juli 2021 har antalet lagfartsansökningar ökat med 10 procent jämfört med motsvarande period år 2020.  

Förutom att antalet bostadsköp ökar ansluter sig allt fler husbolag till bostadsdatasystemet.  När det gäller bostadsdatasystemet beror överbelastningen också på utmaningar vid den tekniska utvecklingen.

– Byggarbetet för Lantmäteriverkets bostadsdatasystem har inte framskridit helt enligt måltidtabellen, men under hösten kommer vi att göra flera tekniska framsteg. Detta kommer att skynda på handläggningen, säger Janne Murtoniemi, direktör för Lantmäteriverket.

– Inom fastighetsinskrivning görs registreringen i huvudsak i efterhand, och det är bra att komma ihåg att äganderätten till en fastighet övergår i och med överlåtelsehandlingen, inte lagfartsregisteranteckningen. Vi har prioriterat handläggningen av brådskande ansökningar. Vi beklagar de förlängda handläggningstiderna och önskar att våra kunder har tålamod att vänta på att vi kontaktar dem, säger Murtoniemi. 

Fastighetsköparens rättigheter äventyras inte på något sätt på grund av en längre handläggningstid. För tillfället är handläggningstiden från anhängiggörandet till beslutet i genomsnitt 4 månader i fråga om lagfartsansökan, 2 månader i fråga om inteckningsansökan och 3 månader i fråga om registrering av äganderätt till en aktielägenhet. 

Arbetsprocessen effektiveras utöver rekryteringar

Lantmäteriverket svarar på den ökade efterfrågan bland annat genom att rekrytera flera nya anställda.

Lantmäteriverket är en attraktiv arbetsgivare, och rekryteringarna har lockat ett glädjande stort antal sökande. I början av 2021 började 20 nya inskrivningssekreterare inom fastighetsinskrivningen. I höst börjar 16 nya inskrivningssekreterare inom aktielägenhetsinskrivningen. Dessutom kommer en del av sommarpraktikanterna att fortsätta som deltidsanställda efter sommaren. Nya rekryteringar för fastighetsinskrivningen pågår också.

–Utöver rekryteringen har vi effektiverat arbetet utan att ge avkall på kvaliteten. Vi ska bland annat använda automatisering vid handläggning av lagfartsansökningar. Vi har också fokuserat på handläggning av inteckningar. I fortsättningen kommer vi att snabbare avgöra till exempel sådana inteckningsansökningar som har att göra med kundens behov av att få finansiering från banken, berättar Janne Murtoniemi. 

Fastighetsinskrivningsärenden sköts smidigt i e-tjänsten

– Det lönar sig inte att ringa till kundservicen bara för att fråga hur handläggningen av ansökan framskrider. Vi kontaktar dig när din ansökan tas upp till handläggning. Du bör dock kontrollera överlåtelseskatten medan du väntar på vår kontakt MinSkatt. En av de vanligaste orsakerna till att handläggningstiden för en enskild ansökan blir längre är bristfälliga skatteuppgifter, berättar Saara Vesa, servicechef vid Lantmäteriverket.
 
Det klokaste alternativet är att skicka ansökan och alla bilagor som behövs elektroniskt. Du kan lämna in begärda kompletteringar till ansökan via e-tjänsten. E-tjänsten är ett datasäkert och snabbt sätt att lämna in handlingar för handläggning av ärenden. 
 
I fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du bland annat ansöka om inteckningar och överföra elektroniska pantbrev. När du lämnar in ansökan elektroniskt i tjänsten, kan ärendet ofta avgöras genast.
 
En del handlingar kan inte skickas elektroniskt, utan de behövs i original. Sådana är bland annat arrendeavtal, arvskiftesavtal och avvittringsavtal.  Handlingar i original kan skickas per post och de returneras utan dröjsmål. Det är också möjligt att visa upp handlingarna vid ett av Lantmäteriverkets serviceställen.

Mer information

Janne Murtoniemi, direktör, 040 710 8862, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

 

Bostadsköp
Fastighetsköp
Kundservice

Nyheter och artiklar