På sommaren uppdateras kartor genom svärmarbete

Lantmäteriverket testar att samla in kartdata genom svärmarbete (eng. crowdsourcing). Pilotprojektet går ut på att testa om vanliga människors observationer kan utnyttjas för att förbättra terrängdatamaterialets tidsenlighet.

Karttakerttu
Vem som helst kan titta på kartan och informationen på den utan att registrera sig, men om du vill lägga till uppgifter i tjänsten.

Uppgifterna samlas med hjälp av en social karttjänst i teststadiet, Karttakerttu.

– Tjänsten är öppen för alla och vem som helst kan titta på uppgifter som lagts ut i tjänsten. Användare som registrerat sig kan även lägga ut nya objekt i tjänsten, säger äldre forskare Mari Laakso från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Stigarna i din närskog på kartan

Tjänsten Karttakerttu öppnades i slutet av mars och har snabbt fått flera hundra användare. Användarna har lagt upp drygt 500 nya kartobjekt i tjänsten. De flesta tilläggen är stigar som inte finns med i Lantmäteriverkets kartuppgifter.

– Ofta känner den lokala befolkningen bäst till den bekanta terrängen, konstaterar Laakso.

I Karttakerttu kan du lägga ut många slags objekt som inte finns på kartan, exempelvis lägereldplatser eller stigar. Du kan lägga ut objekt genom att märka ut dem direkt på en kartbotten eller en flygbild. Du kan också ladda upp uppgifter om rutten som du lagrat på din mobiltelefon.

Medan pilotprojektet pågår är Karttakerttu tillgänglig endast på finska.

Karttakerttu testas speciellt i Hangö

Hangö stad och Lantmäteriverket samarbetar för att genomföra en del av pilotprojektet. I Hangö hoppas man att användarna speciellt skulle märka ut objekt i skärgården. Därför har fyra nya typer av objekt lagts till Karttakerttu: enskild brygga, offentlig brygga, sjösättningsplats och landningsplats för båtar.

Särskilt sommartid finns det många invånare i skärgården. I dag är uppgifterna om bryggor och exempelvis sjösättningsplatser bristfälliga, vilket kan orsaka problem i nödsituationer. Räddningsverket kan tvingas leta efter en brygga eller annan lämplig landningsplats, vilket medför dröjsmål för hjälpen att hitta fram.

Resultatet av svärmarbetet kontrolleras på hösten

Uppgifterna som samlats in genom svärmarbete kontrolleras och läggs ut på andra kartor senare. De insamlade uppgifterna kan dock användas av vem som helst i Karttakerttu genast då de lagts ut. Under sommaren utför Lantmäteriverket flygfotografering och laserskanning i Hangötrakten. Datamaterialen från flygningarna kan användas för att kontrollera uppgifter som lagrats i Karttakerttu.

Pilotprojektet och Lantmäteriverkets program för den Nationella terrängdatabasen (på finska) ingår i projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma geodataplattform. Jord- och skogsbruksministeriet är ansvarigt ministerium för projektet.

Projektets webbplats (på finska)

Titta på ett videoklipp om projetet (på finska)

Mera information

Äldre forskare Mari Laakso, tfn 050 369 5390 (anträffbar fr.o.m. 10.8)

Kommunikationsassistent Jade Lehtinen, tfn 050 320 4555

Uusimmat uutiset ja blogit