PATINE har gjort en rekommendation om gränssnitt för geografisk information i den offentliga förvaltningen

Delegationen för geografisk information (PATINE) rekommenderar att alltid då det är möjligt använda och producera tjänster i enlighet med OGC:s API-rekommendation i gränssnittstjänster med geografisk information.

Open Geospatial Consortium (OGC) är ett internationellt konsortium som främjar användning av öppna standarder i nyttjande och delning av geografisk information. Till konsortiet hör organisationsmedlemmar, som är såväl statliga aktörer, företag som universitet. OGC:s API-rekommendation tillhandahåller en modern och lättanvänd standard för genomförande och användning av gränssnittstjänster.

- Den nya standarden utvecklades öppet och idéer kom även från andra än de som jobbar med applikationsutveckling eller använder geografisk information. Nu har vi en standard som kommer att ha en bredare användargrupp och större kompatibilitet, säger ledande expert Jari Reini från Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket utför redan gränssnitt i enlighet med den nya rekommendationen. I början av juni driftsätts OCG Api för den nuvarande terrängdatabasen.

- PATINE:s lagstadgade uppgift är att ta initiativ och ge utlåtanden i ärenden som gäller utveckling av den geografiska informationen. Vi ville ge en rekommendation eftersom den offentliga förvaltningens rekommendationer väntar på beslut om åtgärder. Med PATINE:s rekommendation vill man förbättra den geografiska informationens kompatibilitet i datalager, där den geografiska informationen inte nödvändigtvis är central utan en egenskap i informationen, berättar PATINE:s ordförande Mari Laakso från jord- och skogsbruksministeriet.

Rekommendationen publicerades den 5 maj 2020. I rekommendationen föreslås att i den offentliga förvaltningens nya gränssnittstjänster ska öppna och väldokumenterade gränssnittstjänster användas.

Läs rekommendationen

Mera information

Ledande expert Jari Reini, 040 167 8649, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Ledande expert på geografisk information Mari Laakso, 029 516 2171, fornamn.efternamn@mmm.fi

Uusimmat uutiset ja blogit