Hoppa till huvudinnehåll

Planera svamputflykten med hjälp av kartor och flygfotografier

Om du har planer på en utflykt i höstskogen och har som önskemål att hitta nya svampmarker, kan du bidra till att utflykten lyckas genom att ta del av geodatamaterial. Du kan från kartor och flygfotografier söka terränger som lämpar sig för svampplockning och söka nya utflyktsställen.

Kolme ihmistä sieniretkellä metsässä.
Bild:
Jussi Valkeajoki

– Jag är själv också en ivrig svampplockare. I svampplockning kombineras motion, att få slappna av i naturen och glädjen att göra fynd, berättar Heli Laaksonen, kartverkschef vid Lantmäteriverket.

– Ibland kan det vara svårt att hitta nya svampmarker, men det lönar sig att pröva på att utnyttja kartor och flygfotografier då man planerar en utflykt, tipsar Heli.

I oktober plockas i synnerhet trattkantareller

I slutet av hösten plockas främst trattkantarell och rödgul trumpetsvamp, som trivs i mossiga sluttningar och vid kanten av fuktiga sänkor. Lantmäteriverkets tjänst Kartplatsen visar hurdan terräng finns var.

Så här kan du utnyttja Kartplatsen:

  • Titta först på höjdkurvorna på terrängkartorna och sök platser där man i en svacka märkt ut ett sankt ställe eller en myr med trädskikt – sådana kan eventuellt vara lämpligt fuktiga platser. 
  • Byt sedan till flygfotografivyn och titta hur skogen ser ut. Trattkantarellen behöver inte särskilt gammal eller naturlig skog, men de är ingen idé att söka den i kalhyggen eller plantskog. Ett vältränat öga kan grovt urskilja skogens åldersklass och gran- och tallskogar från ett flygfotografi. Granskogar är mer gynnsamma för att hitta trattkantareller. 
  • Du kan också använda skuggor från sluttningar för att urskilja formen på terrängytan, men i princip räcker det med bara höjdkurvor. 

Om du redan vet ett bra ställe för svampplockning och skulle vilja hitta nya ställen, kan du också söka sådana genom att jämföra flygfotografiet från stället med andra områden och försöka hitta liknande områden.

Utnyttja tjänsten Paikkatietoikkuna för utflykter i skogen

För att hitta en intressant plats för din utflykt kan du också använda Lantmäteriverkets andra karttjänst Paikkatietoikkuna, som omfattar mer än 2 000 kartnivåer från olika informationsproducenter. Till exempel berättar Finlands Skogscentrals Kronmodell och Naturresursinstitutets Beståndsålder närmare uppgifter om skogen. I Paikkatietoikkuna kan du också se Natura-områdena, fornlämningar och annat intressant med tanke på utflykter. 

I Paikkatietoikkuna hittar du ett verktyg som visar dig den närmaste adressen. Du kan använda verktyget till exempel för att mata in en adress i en navigator eller för att beställa en taxi. Samma verktyg finns även i Kartplatsen. I Paikkatietoikkuna kan du dessutom spara egna platser i minnet, om du till exempel har hittat ett bra utflyktsställe dit du någon gång vill gå tillbaka. Det är också möjligt att jämföra olika kartnivåer i Paikkatietoikkuna. Om du vill jämföra olika kartnivåer, till exempel det senaste flygfotografiet och ett historiskt flygfotografi från samma plats, kan du se dem i Paikkatietoikkuna antingen på varandra eller sida vid sida. 

Undvik att tappa bort dig i skogen 

– När man beger sig ut i skogen är det alltid bra att ta med en karta av något slag för att man inte ska tappa bort sig. Terrängkartor är bra för orientering i skogen. I kartorna kan man se de stigar som finns i Lantmäteriverkets terrängdatabas. Stigarna har dock inte samlats på ett heltäckande sätt, och därför finns det alltid många fler stigar i skogen än vad som finns på kartan, påminner Heli Laaksonen.

I Karttapaikka är det inte heller möjligt att se vilka stigar som är officiella märkta rutter. Officiellt märkta rutter kan ses till exempel på Forststyrelsens utflyktskarta Retkikartta.

Det är också möjligt att via Karttapaikka köpa kartutskrifter, om man vill ha en terrängkarta på papper med sig. Det är också möjligt att använda tjänsten mobilt, och den kan användas för att kontrollera var man är. Om du behöver följa med var du är hela tiden, är det en god idé att använda någon annan applikation i din mobila enhet. Största delen av de finländska applikationerna med terrängkartor baserar sig på Lantmäteriverkets material.

Mer information

Heli Laaksonen, kartverkschef, 050 574 6869, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kartor
Geodata
Terrängkarta

Nyheter och artiklar