Hoppa till huvudinnehåll

Positioneringstjänsten FINPOS uppdateras

Nästan alla uppgifter är kopplade till position, och positioneringstjänsterna gör det möjligt att i högre grad samordna uppgifterna. Tjänsten FINPOS tillhandahåller data som slutanvändare genom att använda data på en GNSS-positioneringsutrustning eller i olika program kan uppnå en mer exakt och tillförlitligare positionslösning.  

Joensuun FinnRef-asema, antennit
Joensuu FinnRef-stationens historia börjar från Geodetiska institutets tid. Bakom finns en antennmast som installerades 1994, i förgrunden finns en antenn som installerades 2013 och som tillhandahåller observationer som används i FINPOS.
Bild:
Lantmäteriverket

Lantmäteriverkets positioneringstjänst har gett användarna data för en mer exakt positionsbestämning sedan 2014. Tjänsten har sedan dess utvecklats kontinuerligt och använd i många forskningsprojekten och fått namnet FINPOS. I sin produktion införde Lantmäteriverket 2021 de RTK-korrigeringar som tillhandahålls i FINPOS. Sedan 2022 har även materialet från Lantmäteriverkets flygfotograferingar kopplats till koordinatsystemet med hjälp av basstationsdata som FINPOS producerat.

Nu kan även användare av öppna tjänster till nytta av den uppdaterade FINPOS-positioneringstjänsten. En del nya satellitnavigeringssystem (GNSS) och satellitnavigeringssignaler, helt nya tjänster och nya basstationer blir tillgängliga. Samtidigt förnyade vi FINPOS webbplats. 

Bättre precision och tillförlitlighet 

Tack vare utvecklingen av satellitnavigeringssystem tillhandahåller FINPOS nu inte enbart data från systemen GPS och GLONASS utan även data från europeiska Galileo och kinesiska Beidou. Med dessa fyra system kan användarens enhet vid ett tillfälle visa fler än 50 satelliter. Även GPS-signalerna har förnyats under 2010-talet, och förutom L1- och L2-frekvenserna finns det nu även tillgång till L5-frekvenser samt deras ändrade civila signaler.

Nytt i FINPOS är också det större antalet tillgängliga basstationer. Hittills har tjänsten tillhandahållit data från FinnRef-stationer, och nu finns det också tillgång till omkring 40 FINPOS-basstationer som i första hand inrättats för att tillgodose behovet av positioneringstjänster. Ett tätare basstationsnät gör det möjligt för slutanvändare att bland annat uppnå mer exakta och tillförlitligare positionslösningar.

– Vi hoppas att vi genom att uppdatera tjänsterna kan främja en mer allmän användning av en exakt positionsbestämning och att så många som möjligt kan dra nytta av det mer omfattande basstationsnätet. Att stödja forskning och utveckling genom att tillhandahålla tjänster är också viktigt för oss, säger  ledande expert Topi Rikkinen på Lantmäteriverket. 

Hur syns uppdateringarna i tjänsterna? 

I FINPOS tillhandahålls fortfarande samma tjänster som tidigare, nämligen rådata från stationer i form av RINEX-filer för efterberäkning eller annan användning, rådata i realtid i form av RTCM-dataflöden och DGNSS- eller nätverks-RTK-korrigering för positionsbestämning i realtid.

Tjänsterna DGNSS och RINEX är tillgängliga för alla utan avgift.  Tjänsten RTK är gratis för tidsbegränsad forskning och utveckling. Användningen av rådatatjänsten är avgiftsbelagd.

RTK tillhandahåller nu även så kallade SSR-korrigeringsdata. Såsom nätverks-RTK är SSR en metod för exakt positionsbestämning i realtid. Tillämpningen av SSR-metoderna blir allt vanligare, sådana data blir tillgängliga i EU:s tjänst Galileo High Accuracy Service (HAS) i slutet av 2022.

Instruktioner för införande 

Den som är intresserad av att använda de uppdaterade tjänsterna kan skapa en FINPOS-kod för sig själv. Med koden kan användaren använda RINEX- och DGNSS. Om användaren vill ha en temporär tillgång till RTK/SSR, kan användaren via webbplatsen skicka information om behovet av att använda tjänsterna så att hen kan beviljas behörighet. 

Mer information om tjänsterna finns på webbsidan

Ytterligare information lämnas av 

Topi Rikkinen, ledande expert, 050 323 5276, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Geodata
Positionering

Nyheter och artiklar