Poststrejkens eventuella inverkan på Lantmäteriverkets tjänster

Poststrejken kan försena ankomsten av ansökningar och tilläggsutredningar som kunder skickat per post till Lantmäteriverket. Lantmäteriverket rekommenderar att särskilt brådskande ansökningar skickas per e-post eller via Lantmäteriverkets e-tjänst.

Poststrejken fördröjer ankomsten av sammanträdeskallelser som Lantmäteriverket skickat per post. Med tanke på kundernas rättsskydd är det viktigt att information om lantmäteriförrättningar når kunderna. Lantmäteriverket tar detta i beaktande i sin verksamhet. Utgångspunkten är att en lantmäteriförrättning inte kan verkställas, om man vet att kallelsebreven inte nått fram till sakägarna.

De kunder som tagit i bruk statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-meddelanden får brev och handlingar som Lantmäteriverket skickat i sina Suomi.fi-meddelanden precis som vanligt genast efter att de skickats.

Vi rekommenderar att du skickar förrättningsansökningar via e-tjänsten. I e-tjänsten loggar du in med nätbankkoder eller mobilcertifikat. Du kan också lämna in ansökningar vid Lantmäteriverkets serviceställen.

Leveranstiden för lagfartsansökningar och ansökningar om överföring av arrenderätt är 6 månader efter överlåtelsen av fastigheten. En ansökan som skickats för sent leder till en förhöjd överlåtelseskatt.

Under perioden 8–24.11 beviljas en tilläggstid på 14 dygn för Lantmäteriverkets fakturor. Den extra betalningstiden har beaktats i fakturornas förfallodagar. 

Tilläggsinformation

På frågor om handläggningen av enstaka ansökningar svarar Lantmäteriverkets kundservice per e-post registratorskontoret@lantmateriverket.fi och per telefon 029 530 1100 (Växel).

Uusimmat uutiset ja blogit