Hoppa till huvudinnehåll

Rekordskörd av flygfotograferings- och laserskanningsmaterial samlades in i samarbete

Flygfotograferings- och laserskanningsmaterialen som Lantmäteriverket producerade var exceptionellt stora i år. Materialen hjälper partnerna i programmet Kallio till exempel att följa upp slitaget av nationalparkernas rutter eller klimatförändringarnas påverkan. Utan flygfotografier kunde arbetet inte utföras, berättas det från Forststyrelsen.

Maisemakuva tunturista. Etualalla opasteviitta, jossa lukee Pallas.
Pixabay

Forststyrelsen är en av partnerna i programmet Kallio. Partnerna i Kallio finansierar och planerar laserskannings- och flygbildsprogrammet tillsammans. För alla partner är flygfotograferings- och laserskanningsmaterial viktiga för att säkerställa en tillförlitlig verksamhet. Sedan 2020 har material samlats in i enlighet med nationella program.

På basis av flygfotograferings- och laserskanningsmaterial som tagits fram av Lantmäteriverket samlas till exempel information om olika naturtyper. Materialen utnyttjas i många olika uppgifter inom Forststyrelsens Naturtjänster.

– Flygfotografier som Lantmäteriverket producerat används hos oss varje dag. Utan dem skulle vårt arbete helt enkelt inte kunna utföras, berättar Elisa Pääkkö, specialplanerare vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Bildmaterial används mångsidigt för olika ändamål.

– På basis av laserskanningsmaterial kan vi till exempel fastställa vilka diken vi vill fylla igen. Syftet med restaurering och naturvård är att återställa ett område mot dess naturliga tillstånd eller bevara dess mångfald, säger Pääkkö.

Historiska flygfotografier hjälper i sin tur till att få en överblick över växtligheten som tidigare funnits i området.

– I historiska flygfotografier har vi också sett tecken på klimatförändringar, till exempel genom hur barrskogsgränsen har stigit på fjällen.

Särskilda hälsningar till norra Finland

Våren och sommaren 2021 var mycket gynnsamma vad gäller väderförhållandena. En rekordstor mängd material samlades in: laserskanningsmaterial från ett område på cirka 60 000 kvadratkilometer och flygfotografier från ett område på mer än 120 000 kvadratkilometer. Detta är klart mer än vanligt.

Kartverkschef Heli Laaksonen från Lantmäteriverket hälsar särskilt glatt till Korvatunturi, till dem som planerar rutten för en flygande släde:

– I norra Lappland lyckades vi under 2021 med vår digitala kamera för flygfotografering fotografera de sista två områdena som fotograferats då man fortfarande använde film för fotografering. Nu finns det slutligen material som fotograferats med digitalkamera för hela Finland.

Det finns ett stort behov av att uppdatera uppgifter

Det material som samlats in från de nordligaste delarna av Finland gläder också Forststyrelsens specialplanerare Anna Tammilehto, som ansvarar för Naturtjänsternas del för projektet för fjärranalys av naturen i Övre Lappland.

– Naturtyper har inventerats i skyddsområdena sedan 1990-talet och det finns ett stort behov av att uppdatera uppgifterna. Vi undersöker möjligheterna att utnyttja flygfotograferings-, laserskannings- och satellitbildmaterial till exempel för att bedöma hur björkskogarna i fjällen förnyas, berättar Tammilehto.

Koronapandemin som skakar världen har fått finländarna att ta sig till skogarna. Vi kan också bättre förbereda oss på sådana fenomen i framtiden genom att utnyttja flygfotograferings- och laserskanningsmaterial.

– Under coronatiden har användningen av nationalparkerna ökat kraftigt. Ett av våra framtida mål är att ta reda på hur man kan följa upp hur rutterna slits och å andra sidan planera nya rutter med hjälp av laserskanningsmaterial, fortsätter Tammilehto.

En julklapp till hela folket

Alla flygfotograferings- och laserskanningsmaterial som samlats in under detta år finns redan tillgängliga i Lantmäteriverkets olika tjänster.

– Det finns styrka i Kallio-samarbetet. Utan det skulle vi inte kunna samla in och erbjuda samhället lika omfattande material, påminner Laaksonen.

Det material som tas i bruk gynnar hela samhället.

– Ja, man kan säga att dessa material, som i huvudsak är öppet tillgängliga, är en julklapp till oss alla i Finland. Med hjälp av dem tar vi väl hand om samhället och miljön, sammanfattar Laaksonen.

Mer information

Heli Laaksonen, kartverkschef, 050 574 6869, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Programmet KALLIO och samarbetsorganet

Med programmet KALLIO avses en helhet av laserskannings- och flygbildsprogram. Det nationella flygbildsprogrammet producerar bilder från Finland i tre års cykler och laserskanning vart sjätte år. I norra Lappland är cykeln längre. De nationella programmen förvaltas av KALLIO-samarbetsorganet, där förutom Lantmäteriverket även Livsmedelsverket, SYKE, Skogscentralen och Forststyrelsen är företrädda. Samarbetspartnerna delar kostnaderna och planerar arbetet tillsammans för att till exempel undvika överlappande arbete.

Nyheter och artiklar