Riksdagen godkände resultaten av gränsöversynen mellan Finland och Ryssland

Gränsen mellan Finland och Ryssland har uppmätts på nytt vid en gemensam gränsöversyn. Det tog över tio år att genomföra översynen. Finlands riksdag har godkänt resultaten av översynen. Ett gränsprotokoll med resultaten publiceras i Finlands fördragsserie. Gränsöversynen träder i kraft 30 dagar efter publikationen.

Gränsen mellan Finland och Ryssland har uppmätts på nytt vid en gemensam gränsöversyn. Det tog över tio år att genomföra översynen. Finlands riksdag har godkänt resultaten av översynen. Ett gränsprotokoll med resultaten publiceras i Finlands fördragsserie. Gränsöversynen träder i kraft 30 dagar efter publikationen.

Gränsen blev cirka 20 kilometer längre, eftersom moderna mätningstekniker är mer exakta än för några årtionden sedan. Nu är gränsen 1 343,6 kilometer lång. Gränsen går fortfarande på samma ställe, men även dess minsta krökar har nu dokumenterats.

Finland och Ryssland har avtalat om att gränsöversynerna i fortsättningen görs med 25 års mellanrum. Finland har redan ett sådant avtal med Sverige och Norge.

Du kan titta på dokumenten från översynen på vår webbplats.

 

Mera information

Överingenjör Pekka Tätilä, 040 551 2226

Uusimmat uutiset ja blogit