Hoppa till huvudinnehåll

Roboten Vertti hjälper – programrobotik på Lantmäteriverket

Du har kanske hört talas om programrobotik eller processautomation, men vet du vad man egentligen avser med dessa? I verksamheten och kundservicen på Lantmäteriverket är programrobotik redan vardag.

Johtava it-asiantuntija Jani istuu työpöydän ääressä.
Bild:
Maanmittauslaitos

Så gott det går försöker jag skingra känslan av svart magi kring ämnet och berätta om hur robotik tillämpas och hur det används på Lantmäteriverket.

Med hjälp av programrobotik kan rutinprocesser automatiseras.

Programrobotikens historik leder oss på Lantmäteriverket till år 2018 då de första idéerna utvecklades. Först 2021 hittade man ett lämpligt objekt för tillämpning av programrobotik i lagfarts- och inteckningsregistret på Lantmäteriverket.

Vertti påminner om skatter

I samband med fastighetsköp ska köparen komma ihåg att betala överlåtelseskatt och göra en tillbörlig anmälan om att skatten är betald. Överlåtelseskatten ska vara betald för att egendomen ska kunna registreras på Lantmäteriverket.

Lagfartsfrågan kan dock vara anhängig i lagfarts- och inteckningsregistret på Lantmäteriverket även om anmälan inte genast är gjord eller skatten betalad. Ibland kan dessa ärenden omedvetet glömmas bort.

I detta skede hjälper robotiken. I dag kontrollerar programroboten Vertti alla dagar nya lagfartsansökningar och huruvida anmälan om överlåtelseskatt är gjord och skatten betald. Om avgiften inte är betald och anmälan ogjord skickar roboten en påminnelse och anvisningar om hur ärendet ska skötas till kunden.

Det har både kunden och Lantmäteriverket nytta av. Kunden får en påminnelse och noggranna anvisningar för att sköta ärendet. Handläggningstiden för lagfartsansökningarna på Lantmäteriverket förkortas. Programroboten dokumenterar även utbytet av meddelanden så dokumenteringsexperten ser direkt vilka åtgärder som vidtagits.

Mot bakgrunden av numror är roboten Vertti till hjälp för många finländare. I fjol tog Lantmäteriverket emot cirka 110 000 ansökningar om lagfart och för hela 30 procent av dessa hade överlåtelseskatten inte ännu betalats.

Testningsteknik i ny användning

Utvecklingen av programroboten är ett stort steg vad gäller att utnyttja digitalisering i Lantmäteriverkets verksamhet och kundupplevelser. För stödteamet för kvalitetssäkring, som skötte om genomförandet, var tekniken som tur redan bekant. För genomförandet av roboten använde vi samma teknik och förfaranden som vid testningsautomation.

Nyckelordet är i det här fallet Robot Framework (RPA Framework). Vårt team hade kompetens och tillämpningsförmåga redan färdigt för dessa delområden som traditionellt används för testning. Vid utvecklingen av roboten Vertti nyttiggjorde vi oss av teknik som tidigare endast varit i testbruk och av den genomförde vi en produktionstillämpning.

Allteftersom programroboten utvecklades och togs i bruk skapade vi en tydlig process för hela robotikens livscykel, från idé till färdig produkt. Dessa kunskaper kan vi ha nytta av även framöver.

Robotik även till hjälp för annat?

Hittills har erfarenheterna av robotiken varit mycket positiva, och med mycket stor sannolikhet kommer programrobotik även att utnyttjas på andra delområden på Lantmäteriverket.

Även maskininlärning kan i en nära framtid vara möjlig, och även för det har vi färdiga bibliotek för att användas.

Tills dess fortsätter Vertti att hjälpa våra kunder.

Jani Lindholm

Skribenten arbetar som ledande IT-specialist inom informationsförvaltning med automation och säker softa-utveckling (DevSecOps) på Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket

Bloggar