Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete för med sig möjligheter – Lantmäteriverkets och Skatteförvaltningens gemensamma utrymmen i Borgå visar vägen för statens framtida verksamhetslokaler

Sedan augusti 2020 har Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen arbetat i gemensamma lokaler i Borgå. Nu när statens rekommendation om distansarbete har upphört börjar vardagen ta form i de nya lokalerna. Lokalerna hör till de första inom statsförvaltningen som används gemensamt av olika aktörer. Enligt statens lokalstrategi kommer vi i framtiden kunna se motsvarande på olika håll i Finland.

Iso joukko ihmisiä skoolamassa uusissa toimitiloissa.
Vi firade Lantmäteriverkets och Skatteförvaltningens gemensamma lokaliteter i Borgå i maj 2022.
Bild:
Lantmäteriverket

Sommaren 2018 började Lantmäteriverket, Skatteförvaltningen och Senatfastigheter, som ansvarar för statens verksamhetslokaler, förbereda Skatteförvaltningens och Lantmäteriverkets flytt till gemensamma lokaler. Utgångsläget var att både Skatteförvaltningen och Lantmäteriverket hade egna separata lokaler som hade blivit för stora för det dåvarande personalantalet. De tidigare lokalerna var traditionella kontor med separata arbetsrum.

– Enligt statens lokalstrategi kommer vi i framtiden att ha allt fler gemensamma arbetsmiljöer för ämbetsverk. Skatteförvaltningen och Lantmäteriverket har varit föregångare som är redo att vara de första med att testa många saker. I Borgåprojektet utvecklades servicehelheten i anknytning till lokalerna, och under genomförandet pilottestades bl.a. lösningar för cirkulär ekonomi och plastfritt byggande, säger Karin Forsström, kundansvarig på Senatfastigheter.

I Skatteförvaltningens och Lantmäteriverkets nya gemensamma lokaler arbetar Skatteförvaltningens 60 och Lantmäteriverkets 35 anställda. De anställdas respons på de nya lokalerna har varit positiv. Man har till exempel upplevt att det är trevligt att arbeta i samma lokaler som andra medarbetare som utför samma sorts arbete. När man arbetar nära varandra är det lätt att lösa problem tillsammans, eller be om andras åsikter.

Också ur ämbetsverkens synvinkel finns det fördelar med gemensamma lokaler.

– Genom att samarbeta kan vi få mångsidigare lokaler, speciellt i sådana fall där verksamhetsstället har ett rätt lågt personalantal.  Till exempel i Borgå finns kontorslandskap och mötesrum som är möblerade på olika sätt och för olika ändamål, säger Elina Aaltonen, lokalitetschef på Lantmäteriverket.

Taina Airokari, byråchef på Skatteförvaltningen, berättar att arbetet i de gemensamma lokalerna har gått smidigt och att lokalerna lämpar sig bra för gemensam användning.

Enligt Airokari har flytten till de gemensamma lokalerna också ställt krav på gemensamma överenskommelser och samordnande, till exempel har man skaffat samma utrustning till alla arbetsplatser.

– Man har också fått begrunda kundservicens arbetsrutiner ur en ny synvinkel, eftersom de två ämbetsverkens kunder har olika behov. Vi behandlar de här frågorna gemensamt och jag tror att vi med tiden når lösningar som passar alla, säger Airokari.

Följande projekt för gemensamma lokaler pågår redan inom Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen. I maj flyttar Lantmäteriverkets och Skatteförvaltningens personal i Salo till samma lokaler, och även i Kuusamo undersöker man ett liknande samarbete.

Fler projekt för gemensamma lokaler för flera olika ämbetsverk pågår till exempel i Joensuu, Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, S:t Michel och Kouvola.

– Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket och Senatsfastigheter ser över arbetsplatsnätverket regelbundet, och vi överväger om det är möjligt att i fortsättningen fungera i samma lokaler utan stora förändringar i verksamhetslokalerna. Tillsammans med andra ämbetsverk vill vi göra statens arbetsmiljöer attraktiva och välfungerande, säger Elina Aaltonen.

Mer information

Elina Aaltonen, Lantmäteriverket, 040 766 9741, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Taina Airokari, Skatteförvaltningen, 029 513 6326, fornamn.efternamn@vero.fi

Karin Forsström, Senatfastigheter, 040 501 9719, fornamn.efternamn@senaatti.fi

 

Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar