Samhällsansvarsrapporten för 2016 publicerad

Lantmäteriverket rapporterar årligen om sitt samhällsansvar i enlighet med anvisningen GRI G4. Årets tema är data och information.

Samhällansvarsrapport2016

– Lantmäteriverket har djärvt gått in för att förnya verksamhetsmodellerna vid dataproduktion, vilket indirekt skapar stor nytta för samhället genom att exempelvis möjliggöra ny affärsverksamhet. När vi för fem år sedan öppnade våra terrängdata hade vi ingen aning om framtidens användningsbehov. Behoven definieras av användarna, det gäller bara att våga skapa nya möjligheter, säger Arvo Kokkonen i generaldirektörens översikt som ingår i rapporten.

Bild1

Bättre effektivitet utan att sänka servicenivån

Samhällsansvar delas oftast upp i tre delområden: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och ansvar för miljön. När det gäller ekonomin har Lantmäteriverket lyckats anpassa sin verksamhet så att den motsvarar budgetfinansieringen och samtidigt hålla en hög servicenivå.

– År 2016 var 89 % enligt den årliga kundenkäten antingen ganska eller mycket nöjda med Lantmäteriverkets tjänster eller produkter. Av samhällsansvarsrapporten framgår också att kunderna deltar i allt högre grad redan i utvecklingen av nya tjänster. Vårt nya kundråd är ett exempel på detta, säger kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä.

Vi har lyckats spara genom att bland annat förbättra verksamhetens produktivitet – år 2016 steg den totala produktiviteten med 5,5 %. Detta är ett resultat av många reformer: Exempelvis har antalet anställda minskat då många gått i pension och lediga tjänster har delvis fyllts genom intern överföring av arbetsuppgifter, lokalitetshyrorna har sjunkit tack vare lokalitetsreformen och vi har aktivt utvecklat verksamheten.

Bild2

Satsningar på kompetensutveckling

Med tanke på det sociala ansvaret är en viktig faktor att Lantmäteriverket satsar på utbildning som upprätthåller och förbättrar personalens yrkeskunskap. År 2016 var antalet utbildningsdagar 4,2 dagar per årsverke (d/åv). Vid statliga ämbetsverk och ministerier var det genomsnittliga antalet utbildningsdagar 2,9 d/åv.

Kompetensutvecklingen har genomförts bland annat genom teamarbete, självstudier, karriärvägar, mentorprogram, examensinriktade studier, nätstudier, interna grupputbildningar och individuella externa utbildningar.

Bild3

Green Office-programmet omfattar snart sju verksamhetsställen

Miljöansvarigheten utvecklas aktivt vid Lantmäteriverket. Organisationens verksamhet, där tyngdpunkten ligger på informationstjänster, är inte av en sådan karaktär att det inom produktionen till exempel uppstår skadligt miljöavfall eller annan allvarlig belastning på miljön. Lantmäteriverket har dock många anställda och enheter runt om i Finland, och fokus ligger på att minska koldioxidavtrycket från dem.

År 2014 införde Lantmäteriverket programmet Green Office vid huvudenheten i Böle, där det arbetar 256 personer. I och med att programmet togs i bruk har Lantmäteriverket lyckats sänka konsumtionen av papper och energi. År 2016 inleddes förberedelser för att ansluta sex andra enheter till programmet. Green Office kommer i och med denna utvidgning att omfatta ytterligare  410 personer.
 

Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport 2016
 

Mera information:

Generaldirektör Arvo Kokkonen, 040 028 0875
Kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä, 040 504 3684

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit