Samhällsansvarsrapporten för 2019 publicerad

Lantmäteriverkets verksamhet vad gäller samhälleliga konsekvenser och ansvar bedöms nu för sjätte gången. I den senaste rapporten granskas ansvaret med tanke på det ekonomiska ansvaret, det sociala ansvaret, miljöansvaret, samhällsansvaret och produktansvaret.

Lantmäteriverkets logo som en färgrik version

Med samhällsansvarsrapporten vill vi synliggöra vårt arbete för ett hållbarare samhälle och en ansvarsfull statsförvaltning. FN:s mål för hållbar utveckling, som vår verksamhet påverkar, synliggörs även bättre än förut i den nya rapporten. 


Ansvarets betydelse kommer att öka ytterligare inom Lantmäteriverket i framtiden. På sommaren 2020 börjar den första chefen för kommunikation och ansvar sitt arbete, och målsättningar och mätare för ansvar kommer att fastställas på ett tydligare sätt än tidigare. Även rapporteringen om ansvar harmoniseras tillsammans med övriga aktörer inom statsförvaltningen.

Ta del av den nya samhällsansvarsrapporten

Läs samhällsansvarsrapporten för 2019 här.
Rapporten kan läsas på finska, svenska och engelska, och både webbversioner och mobila versioner finns tillgängliga. Alla samhällsansvarsrapporter finns varaktigt på vår webbplats

Ytterligare information

Generaldirektör Arvo Kokkonen, arvo.kokkonen@maanmittauslaitos.fi
Kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä, pirkko.ylisela@maanmittauslaitos.fi 

Uusimmat uutiset ja blogit