Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsansvarsrapporten och databokslutet för 2020 publicerade

Lantmäteriverket rapporterar om sitt samhällsansvar redan för sjunde gången. Databokslutet som nu publiceras för andra gången är en del av den ansvarsfulla hanteringen och rapporteringen av information vid Lantmäteriverket.

Nuori katsoo metsämaisemaa.

– Som aktör inom den offentliga förvaltningen ska Lantmäteriverkets verksamhet vara såväl lagenlig som ansvarsfull. Detta innebär att vårt mål är att producera så mycket mervärde i samhället som möjligt, men belasta miljön så litet som möjligt, säger Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen.

Omsorgen för människors säkerhet och välbefinnande framhävdes i Lantmäteriverkets samhällsansvar under året med covid-19. Samtidigt lyckades vi trots undantagsförhållanden genomföra Lantmäteriverkets grundläggande uppgifter och tjänster för kunderna – detta var möjligt tack vare den långa traditionen av aktivitetsbaserat arbete samt aktivt framtagande av nya verksamhetssätt för tiden med covid-19. 

Utvecklingen av samhällsansvar fortsätter i en allt bredare utsträckning

I fråga om utveckling och ledning av samhällsansvar gick vi 2020 i en ambitiösare riktning än tidigare. Lantmäteriverkets första chef för kommunikation och samhällsansvar tillträdde sin tjänst i juni 2020. Vid Lantmäteriverket bereds för närvarande verkets första samhällsansvarsprogram, som blir klart i slutet av 2021. 

– Genom samhällsansvarsprogrammet specificerar vi vad samhällsansvar innebär vid Lantmäteriverket, hur vi kan utveckla det och genomföra ansvarsfulla val i vår vardag. Personalen engageras brett i utarbetandet av programmet, och vi har redan fått många goda idéer till beredningen, berättar Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar.

Målet med samhällsansvarsprogrammet som utarbetas under namnet Ansvar om jorden är att beaktandet av samhällsansvar ska vara mera medvetet och en enklare del av den vardagliga verksamheten och beslutsfattandet.

Databokslutet för 2020 ingår i ansvarsfull hantering av information

Till Lantmäteriverkets informationshelheter hör uppgifter om fastigheter och lägenheter, uppgifter och geografisk information om kartor, arkiverad information och forskningsrön. Databokslutet är en del av den ansvarsfulla hanteringen och rapporteringen av information vid Lantmäteriverket. 

– Databokslutet redogör för Lantmäteriverkets centrala principer och förfaranden kring en ansvarsfull och säker behandling och användning av information. I databokslutet ingår även viktiga nyckeltal bland annat om mängden information som lämnats ut och om utvecklingsområden inom informationshanteringen, berättar överdirektör Petri Korpinen.

Ta del av den nya samhällsansvarsrapporten och databokslutet

Läs samhällsansvarsrapporten för 2020 (pdf)

Läs databokslutet för 2020 (pdf, på finska)

Ytterligare information

www.maanmittauslaitos.fi/sv/samhallsansvar

Arvo Kokkonen, generaldirektör, 040 028 0875
Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar, 050 487 1600 (samhällsansvarsrapport)
Petri Korpinen, överdirektör, 040 505 7421 (databokslut)

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar