Hoppa till huvudinnehåll

Skicka kompletteringar via Lantmäteriverkets e-tjänst

Har du ett inskrivningsärende, dvs. ett ärende med anknytning till lagfart, inteckningar eller särskilda rättigheter, anhängigt hos Lantmäteriverket? Om du har fått en begäran att komplettera din ansökan, kan du nu skicka kompletteringarna via vår e-tjänst.

Begäran om komplettering från handläggaren av inskrivningsärendet

Till grund för beslutet i inskrivningsärendet behövs många slags officiella handlingar. Om något saknats i ansökan eller exempelvis en lagfartsansökan inletts genom köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse, ber handläggaren av inskrivningsärendet kontaktpersonen i ansökan att skicka behövliga handlingar. I begäran om komplettering meddelas även ärendenumret med vilket ärendet som behöver kompletteras hittas i e-tjänsten.

Observera att en del handlingar måste skickas i original per post. Handläggaren av ärendet meddelar i begäran om komplettering vilka handlingar som måste skickas i original.

"Pågående ärenden" i e-tjänsten

I e-tjänstens startvy finns en lista över "Pågående ärenden". Där visas vart och ett av dina pågående inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter samt lantmäteriförrättningar som berör dina fastigheter.

Sök i listan det ärende vars ärendenummer motsvarar det ärendenummer som handläggaren av ärendet meddelat. Klicka upp ärendet så får du fram knappen "Komplettera ansökan". Med den blankett som öppnas via knappen kan du skicka de begärda handlingarna som bilagor och lämna in en verbal utredning. Handlingarna har skickats till Lantmäteriverket när du får kvitteringen "Kompletteringarna har tagits emot".

Senaste servicemeddelanden