Skriftliga pantbrev blir historia

Nästan alla skriftliga pantbrev har konverterats till elektroniska pantbrev genom massöverföring, men det finns fortfarande en del skriftliga pantbrev till exempel hos fastighetsägare. Skriftliga pantbrev kan efter 1 januari 2020 inte längre användas som säkerhet för lån. Skriftliga pantbrev förlorar inte sin giltighet automatiskt och de bör inte förstöras.

Om en fastighetsägare vill använda skriftliga pantbrev som säkerhet för lån måste de först konverteras till elektronisk form. Om banken ansöker om konvertering av pantbrevet behöver inte det skriftliga pantbrevet lämnas till Lantmäteriverket utan banken makulerar pantbrevet själv. Om ansökan görs av fastighetens ägare ska det skriftliga pantbrevet lämnas till Lantmäteriverket som bilaga till ansökan. 

Om ett skriftligt pantbrev har förkommit eller förstörts måste pantbrevet dödas i tingsrätten på fastighetens placeringsort. När pantbrevet har dödats kan ett elektroniskt pantbrev sökas för inteckningen eller så kan inteckningen dödas avgiftsfritt.

Konvertering av skriftligt pantbrev till elektroniskt kostar 19 euro. Om någon annan ändring måste föras för inteckningen, till exempel göra banken till mottagare av pantbrevet, görs konverteringen av skriftligt pantbrev till elektroniskt samtidigt utan avgift. 

Mer information 

Inskrivningschef Sanna Ranta, 040 710 8865, sanna.ranta@maanmittauslaitos.fi 

Uusimmat uutiset ja blogit