Sökningen av prislistor fungerar inte

En störning har upptäckts i sökningen av prislistor för Lantmäteriverkets produkter och tjänster på webbplatsen. Därför fungerar inte sökningen av prislistor. Störningen utreds och åtgärdas så snabbt som möjligt.

Du kan söka produkters prisuppgifter via navigationen på sidorna för prislistor och med hjälp av sökningen överst på webbplatsen exempelvis genom att söka med produktnummer eller produktnamn.

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningen kan medföra.

TILLÄGG 16.5.2019 kl. 16.30

Felet har åtgärdats och sökningen fungerar åter normalt.

Uusimmat uutiset ja blogit