Hoppa till huvudinnehåll

Som ny generaldirektör i en unik organisation

Jag har blivit en del av Lantmäteriverket som har ett djupt engagemang för kunder och rättvisa. Under de tre första veckorna har jag berörts av hur kunder, rättvisa och också uppgifternas tillförlitlighet, aktualitet och precision syns och märks i personalens diskussioner.

Pasi Patrikainen
Bild:
Maanmittauslaitos

Bakom mig har jag tre veckor som generaldirektör för Lantmäteriverket. Mycket nytt och konstigt har jag stött på, men även saker som sedan tidigare är bekanta och trygga. De första veckorna har förflutit med att lära känna i huvudsak ledningen men också den stora gruppen experter. Lantmäteriverkets verksamhetsområde är en intressant helhet som påverkar delområden som är viktiga för samhället och medborgarna, såsom upprätthållande av uppgifter i anslutning till beskattning samt produktion av och forskning kring geografisk information.

Under dessa arbetsveckor har jag kommit med i beredningen av nästa års budget. För att Lantmäteriverket ska kunna klara av sin nationellt viktiga uppgift behövs kompetent personal, fungerande programvaror och utrustning samt en lagstiftning som gör uppgiften möjlig. I Lantmäteriverket finns flera register vars upprätthållande och uppdatering kräver satsningar nu och i framtiden. Förnyande och utveckling av systemen är arbetskrävande och dyrt, men med systemen säkerställs uppgifternas tillförlitlighet och säkra användning.

Bostadsdatasystemet berör många

Införandet av bostadsdatasystemet är i en intressant fas nu när husbolagen överför sina aktieböcker till systemet. Det har krävt och kräver fortfarande mycket arbete såväl av den egna personalen som också husbolagens styrelser, disponenter och fastighetsmäklare.

Digitaliseringen av aktieböckerna är en viktig förnyelse, som gör helt nya slags tjänster möjliga för aktieägarna och yrkesmässiga aktörer på fältet. Denna förnyelse berör många av oss ägare till aktielägenheter, och min förståelse av systemets stora betydelse har ökat under de senaste veckorna.

Forsknings- och utvecklingsarbete på internationell toppnivå

Nu när jag har fått sätta mig in djupare i kärnan av Lantmäteriverkets verksamhet har medvetenheten om Lantmäteriverkets betydelse som en samhällsaktör klarnat och stärkts ytterligare. Betydelsen av olika slags datamängder betonas inom planering och prognosticering. Betydelsen av platsbunden information märks särskilt i ledning, vid utarbetande av olika slags analyser, utredningar och planer.

Uppdaterad och högkvalitativ geografisk information gör det möjligt att använda tjänster och system på olika noggrannhetsnivåer till exempel i trafiken och gränsbevakningen. Betydelsen av noggrann information – vare sig det gäller geografisk information eller egenskapsuppgifter i ett register – är central för samhällets och medborgarnas säkerhet.

Lantmäteriverkets forsknings- och utvecklingsarbete för produktion av geografisk information ligger i topp mätt med internationell måttstock. Lantmäteriverkets experter är efterfrågade samarbetspartner i olika slags forum runt om i världen.

Med tre veckors erfarenhet kan jag säga att vi på Lantmäteriverket har omfattande kunnande, från kundservice till terrängarbete och från systemutveckling till forskning. Det jag hört och upplevt är unikt. Det värmer mig och väcker tankar om att utveckla Lantmäteriverkets verksamhet, kunnande och uppskattning ytterligare.

 

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket sedan 10.10.2022.

 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

 

Lantmäteriverket

Bloggar