Hoppa till huvudinnehåll

Stark Suomi.fi-identifikation tas i bruk i Fastighetsdatatjänsten

I flera års tid har man loggat in i Fastighetsdatatjänsten med användarkod och lösenord. Användningen av koder är dock riskfyllt med tanke på datasäkerheten. Dessutom behandlas personuppgifter i stor utsträckning i tjänsten. Därför har vi beslutat övergå till stark autentisering. I fortsättningen används den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-identifikation för autentisering. Detta gör det möjligt att i fortsättningen logga in i Fastighetsdatatjänsten med exempelvis ett tjänstekort.

Senast 22.11.2020 ska alla användare

  • i behörighetshanteringstjänsten (käyttövaltuushallinta, KVH) lagra sitt personnummer 
  • kontrollera vilket autentiseringsalternativ som organisationen har beslutat använda i fortsättningen (tjänstekort, mobilcertifikat, bankkoder) 

Organisationens kontaktperson ska granska organisationens användaruppgifter senast 22.11.2020

  • passivera sådana användaruppgifter som inte längre behövs
  • passivera onödiga s.k. dubbelkoder
  • påminn användarna i din organisation att lägga till personnumret i sina användaruppgifter eller gör det i deras ställe
  • när du söker nya användarkoder, lägg till personnumret 


Mera information och mer exakta anvisningar

Senaste servicemeddelanden