Statistik: Fastighetshandeln hade det första goda året på länge

Lantmäteriverket sammanställde köpeskillingarna för fastigheter och antalet köp år 2019. Antalet köp har ökat.

En stuga vid solnedgången.
Bild:
Pixabay

– År 2019 gjordes sammanlagt 64 300 fastighetsköp. Det är cirka 3 procent mer än år 2018 och det största antalet sedan år 2011, berättar registerchef Taisto Toppinen som ansvarar för köpeskillingsregistret över fastigheter hos Lantmäteriverket.

Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter (på finska), som är en webbtjänst som är öppen för alla. Uppgifterna i webbtjänsten uppdateras månatligen från köpeskillingsregistret över fastigheter, som Lantmäteriverket upprätthåller. 

Priserna för egnahemshus sjönk något i de större städerna

De dyraste egnahemshusen i Finland finns i Esbo, där medianpriset vid fjolårets fastighetsköp var 465 000 euro. Medianpriset har sjunkit med 1 procent jämfört med året innan. I fjol kostade ett egnahemshus i genomsnitt 416 000 € (+11 %) i Helsingfors, 331 000 € (-4 %) i Vanda, 265 000 € (-4 %) i Tammerfors, 229 000 € (-1 %) i Åbo, 215 000 € (+13 %) i Kuopio 182 000 € och (-3 %) i Uleåborg.

I Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik ingår endast fastigheter, inte bostadsaktier eller egnahemshus på arrendetomter.

Priset på stugor med egen strand fortsatte att sjunka i nästan alla landskap trots stor åtgång

– Medianpriset på stugor med egen strand har under detta årtionde sjunkit från 110 000 euro till 85 000 euro på planlagda områden, men antalet köp är stort, säger Taisto Toppinen.

De högsta priserna fanns i Nyland, där medianpriset på en strandstuga på planområde var 170 000 euro år 2019. Detta är en sänkning på 8 procent jämfört med året innan.

Utvecklingen gick i samma riktning även i Egentliga Finland, där medianpriset på en sommarstuga var 123 000 euro, vilket är 15 procent lägre än året innan.

Antalet köp av sommarstugor var i fjol högst under detta århundrade, dvs. cirka 3 700 köp i hela Finland. De sjunkande priserna har fått köpen igång.

Livligare åkerhandel, medianpriset på samma nivå som året innan

I fjol gjordes 674 åkerköp på mer än 2 hektar. Detta är 20 procent mer än år 2018. Flest köp gjordes i Södra Österbotten, totalt 126.

År 2019 var medianpriset på åker i hela landet 8 900 euro per hektar. Medianpriset steg med 0,7 procent jämfört med år 2018. 

De dyraste åkrarna fanns i landskapet Egentliga Finland, där medianpriset var 11 800 euro per hektar. I Egentliga Finland steg medianpriset på en hektar åker med 800 euro jämfört med 2018. De billigaste åkrarna fanns i Lappland, där medianpriset var 2 500 euro per hektar. I Lappland gjordes bara 9 representativa köp av åkermark förra året och i Kajanaland 3.

Livlig handel med skog, priset på samma nivå som året innan

Antalet köp av skogslägenheter (över 2 hektar) ökade i fjol med 23 procent jämfört med år 2018 och uppgick till nästan 4 700 stycken. Mest skogsköp gjordes i Norra Österbotten, totalt 727 stycken. 

Medianpriset för köpen var 2 900 euro per hektar. Detta innebär en höjning på 0,7 procent jämfört med 2018. 

– Även om ändringen är ganska liten på riksnivå, är den årliga variationen i respektive landskap stor, konstaterar Esa Ärölä, ledande expert vid Lantmäteriverket, som gjort analysen av köpen av åkermark och skog.

Exempelvis i Egentliga Finland steg medianpriset med 16 procent jämfört med året innan och i Egentliga Tavastland sjönk priset med 18 procent. Dyrast var skog i Nyland, där medianpriset var 5 300 euro per hektar, och billigast i Lappland, 880 euro per hektar.

Alla priser i texten är medianpriser.

Mera information

Titta på statistiken på webben (på finska)

Du kan titta på köpeskillingsstatistik i form av tabeller enligt köpets datum, läge och fastighetens användningsändamål.

Statistikuppgifter om fastighetsköp

Registerchef Taisto Toppinen, 040 017 5387
Ledande expert Esa Ärölä, 040 801 1301

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Frågor om enstaka fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice, 029 530 1120 (mån–fre kl. 9.00–16.15)

Uusimmat uutiset ja blogit