Statistik: Fastighetshandeln sjönk från året innan

Lantmäteriverket sammanställde köpeskillingarna för fastigheter och antalet köp år 2018.

stuga med egen strand
Medianpriset på stugor med egen strand har under detta årtionde sjunkit från 110 000 euro till 90 000 euro på planlagda områden.
Bild:
Julia Hautojärvi

År 2018 gjordes sammanlagt 62 200 fastighetsköp. Det är cirka 1 procent färre än år 2017, då läget vände klart uppåt efter en nedgång som varat hela årtiondet, berättar registerchef Taisto Toppinen som ansvarar för köpeskillingsregistret över fastigheter.

Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter, som är en webbtjänst som är öppen för alla på adressen khr.maanmittauslaitos.fi. Uppgifterna i webbtjänsten uppdateras månatligen från köpeskillingsregistret över fastigheter, som Lantmäteriverket upprätthåller. Du kan titta på köpeskillingsstatistik i form av tabeller enligt köpets datum, läge och användningsändamål.

Egnahemshusen dyra i storstäderna

Finlands dyraste egnahemshus finns i Esbo, där medianpriset vid fjolårets fastighetsköp var 470 000 euro (en minskning med 1 % jämfört med året innan). I fjol kostade ett egnahemshus i genomsnitt 374 000 € (-1 %) i Helsingfors, 345 000 € (+10 %) i Vanda, 279 000 € (+4 %) i Tammerfors, 232 000 € (-1 %) i Åbo, 188 000 € (+2 %) i Uleåborg och 191 000 € (+13 %) i Kuopio.

Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik omfattar bara fastigheter och därmed alltså inte bostadsaktier eller egnahemshus på arrendetomter.

Priserna på stugor med egen strand fortsatte att sjunka, med undantag av havsstrandsområdena i söder

– Medianpriset på stugor med egen strand har under detta årtionde sjunkit från 110 000 euro till 90 000 euro på planlagda områden, säger Taisto Toppinen.

De högsta priserna fanns i Nyland, där medianpriset på en strandstuga på planområde var 187 000 euro. Detta är en ökning på 8 procent jämfört med året innan.

Utvecklingen gick i samma riktning även i Egentliga Finland, där medianpriset på en sommarstuga var 145 000 euro, vilket är 4 procent högre än året innan.

Antalet köp av stugor har ökat på ett par år från cirka 3 000 köp till cirka 3 500 köp per år i hela Finland.

Åkerköpen i Södra och Västra Finland höjde medianpriset

Antalet köp av åkermark som omfattar över 2 hektar har hållit sig på samma nivå under de fyra senaste åren, cirka 570 köp per år.

År 2018 var medianpriset i hela landet 8 800 euro per hektar. Medianpriset steg med 5 procent jämfört med år 2017. Förändringen förklaras delvis av att antalet köp steg i Södra och Västra Finland och sjönk i Östra och Norra Finland. I ökningen av medianpriserna syns därtill en liten återhämtning av antalet åkerköp i de dyrare områdena i Södra och Västra Finland.

De dyraste åkrarna fanns i landskapet Egentliga Finland, där medianpriset var 11 000 euro per hektar. De billigaste åkrarna fanns i Lappland, där medianpriset var 3 200 euro per hektar. I Lappland gjordes bara 4 representativa köp av åkermark förra året.

Skogshandeln fick fart och skog blev dyrare i fjol

Antalet köp av skogslägenheter (över 2 hektar) ökade i fjol med 4 procent jämfört med år 2017 och uppgick till fler än 3 800 st. Medianpriset för köpen var 2 870 euro per hektar. Medianpriset steg med 4 procent jämfört med år 2017.

– En del av denna förändring är en följd av högre priser, men en del förklaras av att den relativa andelen köp steg i de sydliga landskapen där skog är dyrare, konstaterar ledande expert Esa Ärölä som analyserat åker- och skogsköpen.

Dyrast var skog i Egentliga Tavastland, där medianpriset var 5 100 euro per hektar, och billigast i Lappland, 890 euro per hektar.

Alla priser i texten är medianpriser.

Mera information

Titta på statistiken på webben

Statistikuppgifter om fastighetsköp

Ledande expert Esa Ärölä, 040 801 1301, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Frågor om enstaka fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice, 029 530 1120 (mån–fre kl. 9–16.15)

Uusimmat uutiset ja blogit