Hoppa till huvudinnehåll

Statistik: Priserna på egnahemshus hoppade upp i de stora städerna

Finlands dyraste egnahemshus finns i Esbo, där medianpriset vid förra årets fastighetsköp var 470 000 euro (en ökning med 5 % jämfört med året innan). I Helsingfors kostade ett egnahemshus i medeltal 405 000 euro (+12 %), i Vanda 318 000 euro (+/−0 %), i Tammerfors 269 000 euro (+9 %), i Åbo 234 000 euro (+13 %) och i Uleåborg 179 500 euro (+1 %).

Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets statistik över fastighetsköp. Statistiken som tidigare publicerades två gånger om året uppdateras nu månatligen. Statistiken kan utnyttjas på två sätt: genom data via gränssnittstjänsten eller genom att bläddra i tabellerna på webbplatsen.

Egnahemsbyggandet har sjunkit till under hälften jämfört med toppåret 2005

Enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik har bostadsbyggandet koncentrerats till de största städerna och till flervåningshus. År 2016 såldes 4 400 obebyggda småhustomter i hela landet. Tomthandeln har saktat av stadigt sedan år 2005, då 11 800 tomter såldes.

För fastighetsköp användes förra året 8,5 miljarder euro, vilket är ungefär lika mycket som året innan. Av denna summa var värdet på köpen av byggplatser för bostadsbyggnader 5,069 miljarder euro, medan det var 4,788 miljarder euro år 2015.

Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik täcker bara fastigheter och därmed alltså inte bostadsaktier eller egnahemshus på arrendetomter.

Fortfarande få ryska köpare

− Andelen utländska köpare på den finländska fastighetsmarknaden är liten, berättar registerchef Taisto Toppinen från Lantmäteriverket, som gjort statistikanalysen. Ryska medborgare köpte totalt 155 fastigheter i Finland år 2016, medan antalet var 147 ett år tidigare.

− Under toppåret 2008 var motsvarande siffra 907 ryska köp.

Stugtomterna värdefulla i Nyland

− Priserna på strandstugor sjönk med åtta procent, säger Taisto Toppinen.

Medianpriset på semesterstugor var 97 000 euro i hela landet. Dyrast var det i Nyland, där medianpriset på strandstugor på planområden var 182 000 euro.

När det gäller hela landet var medianpriset på en obebyggd strandtomt på planområde 38 000 euro. De dyraste tomterna fanns på planområden i Nyland, där medianpriset var 120 000 euro.

Åkerköpen i Södra Finland höjde medianpriset

Antalet åkerköp har varit oförändrat de senaste ett par åren, cirka 580 stycken per år.

År 2016 var medianpriset i hela landet 9 150 euro per hektar. Priserna steg med nio procent. Förändringen förklaras i huvudsak av att antalet köp steg i Södra och Västra Finland och sjönk i Östra och Norra Finland. Dyrast var åker i Egentliga Finland och i Österbotten, där medianpriset var 12 000 per hektar.

Skogshandeln fick fart i norr

Antalet köp av skogslägenheter ökade med sex procent (3 500 st.) förra året jämfört med år 2015. Medianpriset var 2 520 euro per hektar.

Medianpriset sjönk med sex procent jämfört med år 2015.

– Förändringen förklaras till en stor del av att köpen ökade i Kajanaland, Norra Karelen, Södra Österbotten och Norra Österbotten och minskade i sydligaste Finland, konstaterar Esa Ärölä från Lantmäteriverket, som gjort analysen av köpen av åkermark och skog.

Dyrast var skog i Satakunta, Nyland och Egentliga Finland, där medianpriset var 4 300 per hektar, och billigast i Lappland, 1 000 euro per hektar.

Alla priser i texten är medianpriser.

Gå till köpeskillingsstatistiken

Läs mer om gränssnittsjänsten för fackmän (på finska)

Fler uttag ur statistiken, definitionerna och avgränsningarna i statistiken (pdf)

Mera information om

Statistikuppgifter över fastighetsköp

Registerchef Taisto Toppinen, tfn 040 017 5387
Ledande expert Esa Ärölä, tfn 040 180 1301

Den nya statistiktjänsten och gränssnittstjänsten

Ledande expert Teija Tarvainen, tfn 040 778 7391

Förfrågningar om enstaka fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice, tfn 029 530 1110 (mån-fre 9–16.15)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Nyheter och artiklar