Hoppa till huvudinnehåll

Steg mot interoperabilitet av byggnadsuppgifter

Lantmäteriverket stöder kommunerna med att förbättra byggnadsuppgifterna. Vi har publicerat preciserade anvisningar och hälsar producenterna av kommunernas byggnadsuppgifter välkomna till våra webbtillställningar för att höra hur anvisningarna kan utnyttjas.

Kuvan etualalla näkyy kalliota. Keskellä kuvaa kulkee katu suoraan eteenpäin. Kadun molemmilla puolilla on oransseja tiilikerrostaloja. Kadun laidoilla on puisto.
Bild:
Pixabay

En stor del av kommunerna i Finland lämnar in byggnadsuppgifter till Lantmäteriverkets terrängdatabas. Lantmäteriverket har ingått ett avtal om inlämning av uppgifter med kommunerna. Informationen som kommunerna tar fram påskyndar arbetet för att aktualisera terrängdatabasen och preciserar de byggnadsuppgifter som finns i databasen. Samarbetet säkerställer att de nationella geodata och karttjänster som Lantmäteriverket tillhandahåller är så tillförlitliga och aktuella som möjligt. 

Anvisningar stöder samarbetet

Kommunerna kan använda flera olika sätt för att lämna in byggnadsuppgifter till Lantmäteriverket. En anvisning som gavs ut i fjol innehåller sju exempel på inlämning av data. De lösningar som presenteras i anvisningen är riktgivande, och det finns även andra alternativ för inlämning. Det är kommunen som fastställer inlämningsområdet och datainnehållet för materialen.

Lantmäteriverket utvecklar den nuvarande terrängdatabasen för att den ska motsvara behoven i dag och i framtiden. Målet är att alla informationsproducenter ska ta fram information enligt samma informationsmodell för den nationella terrängdatabasen (KMTK). Detta möjliggör interoperabiliteten och sambruket av information. 

Vi har identifierat kommunernas behov av att underlätta framtagningen av byggnadsuppgifter i en form som är kompatibel med den nationella terrängdatabasen. Därför har vi utarbetat en anvisning för att stegvis göra kommunernas 2D- och 3D-byggnadsuppgifter kompatibelt med den nationella terrängdatabasen. I anvisningen har ibruktagandet av informationsmodellen i den nationella terrängdatabasen alltså delats i mindre och mer lätthanterliga åtgärder. Anvisningen hjälper kommunerna att hitta ett lämpligt sätt för att förbättra kvaliteten på gammalt data och för att ta fram nytt data.

Anvisningen för inlämning av byggnadsuppgifter och anvisningen för stegvis KMTK-standardisering av kommunernas 2D- och 3D-byggnadsdata finns på vår webbplats.

Mer information lämnas av ledande expert Jaakko Uusitalo och ledande expert Pekka Luokkala, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Geodata
Terrängdatabasen
Interoperabilitet

Nyheter och artiklar