Hoppa till huvudinnehåll

Stjärnor blir kometer då vi samarbetar

Under hösten utarbetade Lantmäteriverkets strategiteam en genomförandeplan som samlar dels resultatavtalet med jord- och skogsbruksministeriet, dels det centrala innehållet i verkets strategi. Bland målen har vi märkt med en symbolisk asterisk de viktigaste åtgärderna för de närmaste två åren. Vi har döpt de här prioriterade åtgärderna till ”asteriskaktiviteter”.

Text: Arto Mikkola, Pekka Kataja ja Janne Sariola

Maanmittauslaitoksen johtavat asiantuntijat Janne Sariola, Arto Mikkola ja Pekka Kataja.

Utgångspunkten är prioritering 

En förutsättning för att genomförandet av strategikartan är att vi förmår prioritera de viktigaste bland många viktiga frågor. Det finns en risk för att vi tar oss an många stora åtaganden, men saknar den kapacitet och resurser som behövs för att genomföra dem väl.

Därför har strategiteamet dragit upp riktlinjerna för asteriskaktiviteterna, som vi kommer att fokusera på. Ett exempel på de här aktiviteterna är utveckling av bostadsdatasystemet.

De tre formerna av asteriskaktiviteter är 

  1. pågående och projekterade aktiviteter
  2. aktiviteter i beredning
  3. aktiviteter som börjar utarbetas.

De ovan nämnda aktiviteterna har olika livscykelstatus, vilket också ska beaktas i det fortsatta arbetet. 

Organisering och samverkan

För att vi ska lyckas så bra som möjligt har det utsetts en ansvarsperson för varje mål. Ansvarspersonen ska samordna organiseringen av aktiviteterna och stärka samspelet mellan verksamhetsenheterna.

De flesta av asteriskaktiviteterna kräver samarbete av flera verksamhetsenheter för att de ska kunna genomföras framgångsrikt. Med andra ord är noggrann organisering inför aktiviteten och samarbete vid genomförandet viktiga framgångsfaktorer. 

Nyckeltal åskådliggör genomförandet

Genomförandet av strategin har kommit väl igång. Efter utformningen av de konkreta aktiviteterna började vi i november–december arbeta fram nyckeltalen för uppföljningen.
Nyckeltalen kommer att ge oss information om hur genomförandet av strategin framskrider och vilka korrigeringar som utifrån nyckeltalsanalyserna behövs. Vi berättar mer om resultaten av framtagningen av nyckeltalen efter årsskiftet, när nyckeltalen börjar implementeras. 

Vi vill tillönska alla en riktigt god jul!

 

Skribenterna Arto Mikkola, Pekka Kataja och Janne Sariola är ledande experter inom strategisk planering och styrning på Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket

Bloggar