Stora ambitioner inom samhällsansvar

Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2018 har publicerats. Vid Lantmäteriverket tycker vi det är viktigt att varje år fundera på det goda som vi gör och hur vi utvecklas med tanke på ekonomi, personal och miljö och att synliggöra allt detta.

Kuumailmapallo veden yllä

– Samhällsansvar är en mycket naturlig del av vår verksamhet. Det viktigaste i det är att vi hela tiden utvecklas och i utvecklingen beaktar det omringande samhällets och intressentgruppernas behov, konstaterar Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen.

– Vi kan alltid bli bättre och vårt mål är att ta med olika aspekter i samhällsansvaret i verkets strategiarbete och ledning på ett allt mer ambitiöst sätt, tillägger Kokkonen.

Ansvaret visas i siffror

Vår ansvarsfulla verksamhet visas i samhällsansvarsrapporten så långt som möjligt på sådana sätt som kan mätas med siffror. Nedan finns åtta viktiga siffror från år 2018 och ännu fler finns i rapporten.

3,9/5 personalens arbetstillfredsställelse

Arbetstillfredsställelsen inom statliga organisationer mäts årligen med det gemensamma enkätverktyget VMBaro. Hos staten är den genomsnittliga arbetstillfredsställelsen 3,6/5, så att Lantmäteriverkets anställda är nöjdare än genomsnittet av statsanställda. Enligt enkäten är Lantmäteriverkets styrkor att det är lätt att kombinera arbete och privatliv, personalen känner till målen med arbetet, personalen litar på att arbetsförhållandet kommer att fortsätta samt rättvist bemötande både från chefer och arbetskamrater.

86 % av kunderna var nöjda

I kundnöjdhetsenkäten från år 2018 var 86 % av kunderna mycket eller ganska nöjda med servicen. Enligt enkäten är Lantmäteriverkets styrkor att produkterna motsvarar kundernas behov, e-tjänster, personalens flexibilitet, sakkunnighet, tjänstvillighet och opartiskhet.

99,9 % störningsfria e-tjänster

Tillgängligheten till Lantmäteriverkets e-tjänster har legat på toppnivå. Målet för år 2018 var 95 procent störningsfria e-tjänster men slutresultatet var 99,9 procent.

+1 % total produktivitet

Ökningen av den totala produktiviteten innebär att man med allt mindre satsningar har fått till stånd allt mer.  Lantmäteriverket har lyckats med att anpassa verksamheten till en lägre budgetfinansieringsnivå och samtidigt behålla en god servicenivå. Fr.o.m. 2010 har den totala produktiviteten ökat med mer än 4 procent per år.

102 refererade vetenskapliga publikationer

År 2018 publicerade Geodatacentralen vid Lantmäteriverket 102 refererade vetenskapliga publikationer. I slutet av året publicerade Finlands akademi rapporten Vetenskapens tillstånd i Finland, av vilken det framgår att Geodatacentralen var det bästa forskningsinstitutet i Finland när man mäter publikationernas genomslag. Detta betyder att Geodatacentralens publikationer uppskattas högt inom det vetenskapliga samfundet och att de citeras aktivt.

40 % av personalen arbetar på aktivitetsbaserade arbetsplatser

Lantmäteriverkets lokalitetsreform påverkar personalen, miljön och ekonomin på ett positivt sätt: I och med reformen har vi fått mer trivsamma och moderna lokaliteteter. Genom att förnya lokaliteterna uppstår besparingar i hyror, städning och energiförbrukning. På ett aktivitetsbaserat kontor behövs mindre utrymme per anställd, eftersom vi har slopat de egna rummen och arbetsplatserna används gemensamt. Lokalitetsreformen fortsätter.

132 nya anställda

År 2018 anställde Lantmäteriverket 132 nya personer. Sammanlagt 65 personer har också bytt arbetsuppgifter inom verket. Sommarsäsongen 2018 rekryterades 94 sommararbetare till Lantmäteriverket. För studerande ger ett sommarjobb värdefull erfarenhet av branschen och hjälper dem att få jobb efter studierna.

20 nya arbetstagarambassadörer

Lantmäteriverket strävar aktivt efter att sprida information om lantmäteri- och geodatabranschen bland unga, för att höja antalet sökande till läroanstalterna inom branschen. Under 2018 sökte vi anställda som var villiga att ställa upp som arbetstagarambassadörer som besöker skolor och olika evenemang för att berätta om sitt eget arbete och de månsidiga möjligheterna inom lantmäteri. Tjugo anställda med olika arbetsuppgifter runt om i landet fick uppdraget.


Läs Samhällsansvarsrapporten för 2018.

Mera information

generaldirektör Arvo Kokkonen, 040 028 0875
kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä, 040 504 3684

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Nyheter och artiklar