Störningar i Lantmäteriverkets e-post

Uppdatering 13:35: störningen är över.

En störning har noterats i Valtoris e-posttjänst som Lantmäteriverket använder. Tjänsten är ur bruk just nu. Störningen påverkar till exempel anhängiggörandet av inskrivningsärenden.

Valtori utreder orsaken till störningen som bäst. Vi meddelar när störningen har åtgärdats.

Vi beklagar besväret som orsakas av störningen. I brådskande ärenden vänligen kontakta oss via telefon.

 

Uusimmat uutiset ja blogit