Störningar i Suomi.fi-tjänster

Störningarna förhindrar identifieringen till e-tjänster som förutsätter att uppgifterna kontrolleras i Befolkningsdatasystemet, som Lantmäteriverkets e-tjänst och FDS-fastregisterföringstillämpningen.

I e-tjänster som tillåter identifiering utan kontroll av uppgifter blockeras endast användningen av certifikatskort. Störningarna påverkar inte identifiering med Katso-koder.

Problemet beror på störningar i Befolkningsdatasystemet. Problemet utreds och korrigeras så snabbt som möjligt.

Uusimmat uutiset ja blogit