Störningar kan förekomma i Lantmäteriverkets tjänster 21.6 kl.17–20

Lantmäteriverket uppdaterar sina datasystem onsdagen den 21 juni 2017 kl. 17–20, vilket kan medföra störningar i Lantmäteriverkets webbtjänster. '

Störningar kan förekomma i följande tjänster:

  •  Lantmäteriverkets e-tjänst
  •  Fastighetsdatatjänsten
  • Fastighetsöverlåtelsetjänsten
  • Kartplatsen

Gränssnittstjänster:

  • Söktjänsten för byggnadsuppgifter (WFS)
  • Söktjänsten för namnbestånd (WFS)
  • Söktjänsten för adresser i terrängdatabasen (WFS)
  • Söktjänsten för fastighetsuppgifter (WFS)

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna kan medföra.

Uusimmat uutiset ja blogit