Störningar vid Lagfarts- och inteckningsregistrets produkter 4.6.2018

Det finns korta störningar vid Lagfarts- och inteckningsregistrets produkter och sökningar (bl.a. lagfartsbevis) i Fastighetsdatatjänsten på måndagen 4.6.2018 kl. 17.00 - 17.30. De störningarna beror på underhållsåtgärder.

Uusimmat uutiset ja blogit