Störningen i Lantmäriverkest e-tjänst och i Kartplatsen har åtgärdats

Den störning som upptäckts i Lantmäteriverkets e-tjänst och i Kartplatsen har åtgärdats, och tjänsterna fungerar igen normalt.

Störningen började på söndagen cirka kl. 9.30 och pågick till måndag morgon cirka kl. 8. Störningen upptäcktes på måndag morgon och åtgärdades snabbt.

Vi beklagar eventuella besvär som störningen medfört.

Senaste servicemeddelanden