Störningen i Lantmäteriverkets E-tjänst, Fastighetsdatatjänst och Fastighetsöverlåtelsetjänst har åtgärdats

Störningen i Lantmäteriverkets E-tjänst, Fastighetsdatatjänst och Fastighetsöverlåtelsetjänst har åtgärdats.

Uppdatering 10.12.2020 kl. 14.00: Störningen har åtgärdats.

Uppdatering 10.12.2020 kl. 13.30En störning har upptäckts i Lantmäteriverkets E-tjänst, Fastighetsdatatjänst och Fastighetsöverlåtelsetjänst. Tjänsterna är ur bruk just nu. 

Vi håller på att utreda orsaken till störningen. Vi meddelar när störningen är åtgärdad eller senast kl. 14.30 på denna sida. 

Du kan kontrollera tillämpningars och tjänsters tillgänglighet via Sovellusinfo.

Vi beklagar eventuella besvär som störningen kan medföra.

Uusimmat uutiset ja blogit