Hoppa till huvudinnehåll

Stughandeln under coronavåren håller på att bli säljarens marknad

Undantagstiden till följd av coronaviruset fick blickarna att vändas mot hemlandet och ledde till att antalet affärer om sommarstugor ökade med 17 procent i januari–maj jämfört med motsvarande period i fjol.

Pieni mökki kesäisessä maisemassa.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos, Lantmäteriverket

– Priserna på sommarstugor har sjunkit i flera år på grund av att efterfrågan och hur folk värdesätter stugor har varierat. Antalet stugaffärer vände uppåt redan tidigare och i år har också priserna börjat stiga, säger Taisto Toppinen, registerchef med ansvar för köpeskillingsregistret över fastigheter.

– Visserligen gjorde den snöfattiga vintern att årets stughandel började tidigare än i fjol, men coronavåren har inte bromsat upp den, fortsätter Toppinen.

Man bör vara realistisk i prissättningen av stugan, eftersom stugpriserna varierar mycket beroende på läge, skick och utrustning. Det är också bra att köpare bekantar sig med flera objekt för att skapa sig en bild av utbudet och de egna behoven. Efterfrågan är störst på stugor som ligger på stränder av hav och stora sjöar, på rimligt avstånd från de stora tillväxtstäderna.

– För stugägare som överväger att sälja är det en bra tid att lägga ut fastigheten på marknaden. Det verkar finnas en efterfrågan på lämpliga sommarställen och priserna har gått upp, tipsar Toppinen.

Försäljningen av egnahemshus stagnerade under våren

Den exceptionella våren verkar ha bromsat upp handeln med egnahemshus. Det torde bero på att ekonomiska störningsfaktorer gör människorna försiktiga, särskilt när det gäller dyra anskaffningar. Likaså har kreditgivningen skärpts.

– Under coronaisoleringen har det inte varit lätt att göra affärer. Att genomföra en fastighetsaffär går inte för övrigt heller enkelt eller snabbt eftersom en hel del utredningar behövs, nämner Toppinen som en orsak till att handeln avmattats.

I januari–februari var handeln med egnahemshus livligare jämfört med motsvarande period i fjol. I april backade handeln med 26 procent på grund av coronaepidemin, och i maj var tillbakagången hela 42 procent jämfört med 2019. På det hela taget var minskningen 15 procent jämfört med samma period i fjol, dvs. utvecklingen gick precis åt det andra hållet än sommarstugehandeln.

I Helsingfors minskade handeln med egnahemshus med 40 procent: i Vanda, Tammerfors och Åbo var minskningen cirka 20 procent. Ett undantag är Esbo, där antalet affärer steg med två procentenheter. Priserna på egnahemshus är på samma nivå som på senare år. En eventuell prisförändring kommer att klarna först senare på hösten eller under nästa år. Toppinen bedömer att trenden är sjunkande i fråga om priser på egnahemshus.

Uppgifterna om antalet fastighetsaffärer och priserna baserar sig på statist där man har granskat utvecklingen av antalet affärer i januari–maj 2019–2020 i de 10 kommuner där det finns flest sommarstugor. Dessa uppgifter har hämtats ur Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter. Statistiken uppdateras varje månad.

Mera information

Registerchef Taisto Toppinen, 0400 175387, taisto.toppinen@lantmateriverket.fi

 

Fastigheter
Fastighetsköp

Nyheter och artiklar