Hoppa till huvudinnehåll

Ta upp överföring av aktieboken på bolagsstämman

Det pågår en digitaliseringsreform med även samhällelig betydelse i Finland när vi övergår från aktiebrev på papper till ett elektroniskt register. Vad är det fråga om?

Kuvassa kirjoittaja Armi Hantula
Bild:
Maanmittauslaitos

Bostadsaktiebolag som är bildade före 1.1.2019 ska överföra administrationen av aktieboken till bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket före utgången av 2023. Även gamla ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan om de så önskar överföras till bostadsdatasystemet. Nya husbolag åter finns i bostadsdatasystemet genast efter att de har bildats. 

Efter överföringen av aktieboken ska aktieägaren ansöka om registrering av ägande och lämna aktiebrevet i pappersform till Lantmäteriverket för makulering. Saken berör alla de ungefär 90 000 bostadsaktiebolagen i Finland samt alla de ungefär två och en halv miljoner aktieägarna. 

Varför diskutera överföring av aktieboken på bolagsstämman?

Beslut om överföring av aktieboken fattas av husbolagets styrelse. Överföring av aktieboken behöver alltså inte inkluderas på föredragningslistan som ett ärende som förutsätter husbolagets beslut. Det är dock bra att diskutera frågor som gäller bostadsdatasystemet på vårens bolagsstämma eller efter den egentliga stämman, när såväl husbolagets styrelse, disponenten som aktieägarna är på plats tillsammans.

Husbolagets styrelse och disponenten bör komma överens om åtgärderna och tidsschemat i anslutning till överföring av aktieboken. När aktieboken har överförts till bostadsdatasystemet ska husbolaget utan dröjsmål informera aktieägarna. 

Aktieägaren ska ansöka om registrering av ägandet senast tio år efter överföringen av aktieboken. Om alltså husbolaget överför aktieboken till exempel 1.6.2021, kan aktieägaren ansöka om registrering av ägandet och makulering av aktiebrevet i pappersform genast efter detta datum och senast 1.6.2031. Det är obligatoriskt att registrera ägandet redan tidigare om aktielägenhetens ägare byts efter att aktieboken överförts. 

Om banken har aktielägenheten som säkerhet för lån, kan aktieägaren och banken komma överens om att banken sköter åtgärderna i anslutning till registreringarna och makuleringen för aktieägaren och med aktieägarens samtycke.

Hjälp med informering om bostadsdatasystemet

Lantmäteriverket har samlat ihop material för husbolags bolagsstämmor som hjälper husbolaget att bekanta sig med bostadsdatasystemet och informera om det till aktieägarna. Materialpaketet finns på webbplatsen Osakehuoneistorekisteri.fi. Vi berättar vilka åtgärder husbolaget ska vidta före och efter överföringen samt hur aktieboken överförs. 

Materialpaketet innehåller även broschyrer för aktielägenhetens ägare. Broschyrerna berättar bland annat vad ägaren bör beakta samt ger anvisningar om att ansöka om en elektronisk ägaranteckning. Broschyrerna är fritt tillgängliga – de kan föras in på husbolagets egen hemsida eller skrivas ut och sättas upp på husbolagets anslagstavla eller delas ut till aktieägarna på bolagsstämman.
 

Armi Hantula
Skribenten arbetar som sakkunnig i informationstjänster vid Lantmäteriverket.

 

Bostadsdatasystemet
Överföring av aktiebok
Aktielägenheter

Bloggar