Hoppa till huvudinnehåll

Tidsfristen för att överföra bostadsaktiebolagens aktieböcker till bostadsdatasystemet förlängs med ett år

Husbolagens tidsfrist för att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år fram till den 31 december 2023. Därutöver ska bestämmelserna om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem preciseras. Statsrådet godkände en proposition med förslag till lagändringar i dag den 12 november 2020. Lagarna träder i kraft så fort som möjligt.

Den elektroniska tjänsten för överföring av aktieböcker togs i bruk våren 2020. Via tjänsten har bostadsaktiebolag som grundats före 2019 kunnat överföra aktieböcker till Lantmäteriverket och ansluta sig till bostadsdatasystemet. Avsikten har varit att de bostadsaktiebolag som har en disponent i huvudsak ska överföra sina aktieböcker via ett gränssnitt som byggs upp i disponentsystemen. Detta arbete har dock dragit ut på tiden och överföringen av aktieböckerna beräknas börja i mars 2021. 

Om tidsfristen för överföringen inte förlängs, har bolagen i förhållande till de ursprungliga målen endast ett och ett halvt år på sig att göra överföringen. Det är också avgiftsfritt att överföra aktieböckerna inom utsatt tid, senare ska det tas ut en avgift. 

För mera information se Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Aktielägenheter
Bostadsdatasystemet
Överföring av aktiebok

Nyheter och artiklar