Tidsgränsen har förlängts för sessioner i Fastighetsdatatjänsten

Tidsgränsen för en session i Fastighetsdatatjänsten har förlängts till två timmar. Sessionen avbryts om du inte utför en sökning i registeruppgifterna på två timmar. Bara att bläddra i bakgrundskartan räcker inte för att upprätthålla en session.

Tidsgränsen har förlängts från en till två timmar för att underlätta användningen av tjänsten när man gör få sökningar.

Fastighetsdatatjänsten – kundstöd och förvaltning
Lantmäteriverket
Tfn 029 530 1119
tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi
www.lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit