Hoppa till huvudinnehåll

Titta på din egen fastighets uppgifter – vår e-tjänst har nu publicerats

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du titta på dina egna fastigheters uppgifter gratis samt köpa utdrag och intyg över dina fastigheter. E-tjänsten är avsedd för personkunder. Logga in i e-tjänsten med bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Basuppgifter om fastigheter samt utdrag och intyg tillgängliga

I e-tjänsten syns de markägor och arrenderätter, på vilka ditt personnummer antecknats. Ägorna kan vara fastigheter, delar av fastigheter, eller arrenderätter. I e-tjänsten syns även köp och gåvor som bestyrkts av ett köpvittne, även om ägandet ännu inte skulle ha registrerats.

E-tjänsten visar fastigheternas läge på kartan. Du kan även titta på fastighetens basuppgifter, exempelvis areal, namn och registreringsdatum.

Du kan köpa utdrag och intyg över din egen fastighet lite billigare via e-tjänsten än genom att beställa från Lantmäteriverkets kundservice.

Fler egenskaper på väg

E-tjänsten utvecklas vidare. Där kommer du i framtiden exempelvis att kunna ansöka om lagfart eller lantmäteriförrättning samt följa pågående ärenden. Senare kommer du att kunna köpa utdrag även över andra än dina egna fastigheter.

Logga in i e-tjänsten

Mera information om e-tjänsten (bl.a. meddelanden, användningsvillkor)

Stöd för e-tjänsten:
kundservice@lantmateriverket.fi
029 530 1110 (mån–fre 9.00–16.15)

Senaste servicemeddelanden