Hoppa till huvudinnehåll

Tjänsten för överföring av aktieböcker öppnas i april 2020

Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker öppnas i april 2020. Vi beslutade skjuta upp öppnandet av tjänsten för överföring av aktieböcker till april för att säkra vissa detaljer med anknytning till dataskyddet.

– Tjänstehelheten kommer att vara klar för publicering under april. Dessutom har vi lyckats förbättra tjänstens användbarhet. I tjänsten får husbolaget tillgång till aktieboken efter överföringen, berättar programchef Jorma Turunen från Lantmäteriverket.

Överföringstjänsten är riktad i första hand till de husbolag som saknar ett disponentsystem. Tjänsten publiceras på webbplatsen aktielägenhetsregistret.fi.

Även gränssnitt i bruk i slutet av 2020

Enligt dagens uppskattning kommer Lantmäteriverket att publicera gränssnitt till disponentsystem i slutet av år 2020. I praktiken lönar det sig för husbolag som använder ett disponentsystem att göra överföringen av aktieboken först efter att aktiebokens uppgifter kan överföras från disponentsystemet till bostadsdatasystemet och informationstjänsten från bostadsdatasystemet till disponentsystemet kan tas i bruk. Ibruktagandet av gränssnitt förutsätter nämligen åtgärder även av leverantörerna av disponentsystem.

Husbolagen har tid till slutet av 2022

För gamla husbolag har det sedan maj 2019 varit möjligt att överföra aktieboksuppgifter till bostadsdatasystemet genom att skicka de uppgifter som ska överföras med en separat blankett till Lantmäteriverket. Överföringen av aktieböcker fortsätter som vanligt fram till dess att överföringstjänsten tas i bruk. Blanketten kan beställas från Lantmäteriverkets särskilda stöd för överföring av aktiebok (tfn 029 530 1144, öppet vardagar kl. 9–16).

Husbolagen ska ha överfört sina aktieböcker före slutet av år 2022. Lantmäteriverket rekommenderar att husbolagen överför sina aktieböcker tidigast år 2020, då både tjänsten för överföring av aktieböcker och gränssnitten till disponentsystemen tas i bruk.

Mer information

Programchef Jorma Turunen, tfn 040 179 5335, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Information om överföring av husbolagets aktiebok finns på adressen aktielägenhetsregistret.fi.

Minneslista över saker som husbolaget ska göra före överföringen av aktieboken (på finska)

Nyheter och artiklar