Hoppa till huvudinnehåll

Tjänsten för överföring av aktiebok öppnad för husbolag

Lantmäteriverket öppnade e-tjänsten för överföring av aktiebok torsdagen den 23 april. Tjänsten för överföring av aktiebok är avsedd för de husbolag som inte använder disponentsystem. Man loggar in i tjänsten på webbplatsen aktielägenhetsregistret.fi.

För närvarande finns överföringstjänsten endast på finska. Den svenska versionen av tjänsten kommer i slutet av 2020. Tills dess kan aktieböcker överföras på svenska via stödet för överföring av aktiebok (tfn 029 530 1144).

I överföringstjänsten kan husbolag överföra uppgifter i aktieboken till bostadsdatasystemet. I tjänsten meddelar husbolaget bolagets basuppgifter, uppgifter om området och byggnaderna samt uppgifter om aktielägenheterna och ägarna.

Husbolag ska överföra aktieboken före utgången av 2022. Beslut om överföring av aktieboken fattas av husbolagets styrelse. Överföringen av aktieboken är avgiftsfri för husbolag när överföringen görs inom utsatt tid. 

Husbolaget informerar delägarna om överföringen. Efter överföringen är det Lantmäteriverket som ansvarar för uppdateringen av aktieboken.

I slutet av 2020 tas även gränssnitten i bruk

Enligt nuvarande uppskattning publicerar Lantmäteriverket gränssnitten för fastighetsförvaltningssystem i slutet av år 2020. 

Lantmäteriverket rekommenderar att husbolag som använder disponentsystem väntar med att börja överföra aktieböckerna tills det är möjligt att överföra uppgifterna i aktieboken från disponentsystemet till bostadsdatasystemet, och informationstjänsten mellan bostadsdatasystemet och fastighetsförvaltningssystemet kan användas. Ibruktagande av gränssnitten förutsätter åtgärder även från leverantören av disponentsystemet.

Vad är bostadsdatasystemet?

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt system som upprätthålls av Lantmäteriverket där man samlar information om husbolag, aktielägenheter samt om deras ägare och pantsättningar.

De första som omfattades av bostadsdatasystemet var husbolag som bildats efter den 1 januari 2019. De bildas elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens tjänst, varifrån uppgifterna överförs direkt till bostadsdatasystemet. Aktieböcker på papper trycks inte längre för dessa bolags aktielägenheter, utan ägar- och pantsättningsregistreringarna finns i bostadsdatasystemet.

Gamla bolag som bildats före 2019 började överföras till bostadsdatasystemet i maj 2019. Överföringen av uppgifterna till bostadsdatasystemet sker i två steg. I det första steget överför husbolaget aktieboken till Lantmäteriverket. Först efter att aktieboken överförts kan en enskild delägare ansöka om registrering av ägande och makulering av aktiebrev på papper.

Mer information

Jorma Turunen, programchef, 040 179 5335, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Överföring av aktiebok
Checklista för saker som husbolaget ska göra före överföring av aktieböcker
Information till lägenhetsägare

Tjänster
Överföring av aktiebok

Nyheter och artiklar